Funktioner

Inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsform IPO-R finns en auktoriserad funktionärsroll.

Domare

Domaren bedömer provet enligt de regler som finns fastställda