Arrangör - IPO-R

Här hittar du information och blanketter för arrangörer inom Svenska Brukshundklubbens (SBK) tävlingsgren IPO-R.

Arrangör

Arrangören är den klubb eller distrikt som hanterar IPO-R-provet. Man ansöker om att få arrangera tävling, ordnar med protokoll och resultatlistor, genomför hela tävlingen och rapporterar in resultaten.

Rätt att anordna officiella IPO-R-prov har SBK lokalklubbar eller distrikt.

Ansökan om prov

Ansökan ska göras direkt i SBK Tävling och resultatredovisningen har sedan september 2021 börjat fungera bra i detta system.

Arrangörerna uppmanas att titta i SBK Tävling innan ansökan om nya IPO-R tävlingar görs, detta för att så långt det är möjligt undvika att tävlingar inom landet arrangeras på samma datum. Tävlingarna godkänns automatiskt. (Ingen granskning behöver göras av distrikten)

Datum för ansökan

SBK:s Utskott för prov och tävling har av alla 21 länsstyrelser fått beviljat att ändra ansökningsförfarandet till halvårsprogram.

Nytt beslut taget den 17 maj 2021 av SBK:s Utskott för prov och tävling gällande sista ansökningsdag för prov/tävlingar för år 2021:

Tävlingar som önskas arrangeras

1 juni--31 december 2021

Ska på grund av Coronaviruset ansökas senast den 31 augusti 2021

Men därefter är det nedan datum som gäller framledes:

Tävlingar som önskas arrangeras

1 januari--30 juni

Ska vara ansökta senast den 1 november året innan

Tävlingar som önskas arrangeras

1 juli--31 december

Ska vara ansökta senast den 1 maj samma år


Internationella prov

Internationella prov som beviljats av FCI måste genomföras enligt den ansökan som godkänts av FCI. Ändring av datum eller inställd tävling måste omgående meddelas till SBK förbundskansli/FS för vidare befordran till SKK/FCI.

Redovisas inte resultaten, ändras datum eller om provet ställs in utan att man meddelat FCI kommer en avgift att behöva betalas och den kommer att faktureras arrangören.

Resultatredovisning

Sker i SBK Tävling.

Rapportering om oacceptabelt beteende

Hundar som uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan avvisas från området. Domare och funktionär är skyldig att rapportera på särskild blankett till SKK.

Blanketten (PDF-dokument, ) ska finnas tillgänglig vid varje prov.