Domare - IPO-R

Här hittar du information och blanketter för domare inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren IPO-R.

Domare

IPO-R-domare är auktoriserad att döma officiella IPO-R-prov.

Bli domare

Utbildningen arrangeras i central regi och vänder sig till dig som vill bli auktoriserad IPO-R-domare.

För att bli IPO-R-domare

Ska du vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK), tävlingsmerit godkänd i IPO-R lägst klass A och ha mycket god kunskap om räddningshund samt bli rekommenderad av ditt distrikt för att få gå utbildningen.

Det är distriktet som tillstyrker anmälan och skickar in den. För att få auktorisation ska man bli godkänd på ett teoretiskt samt ett praktiskt prov och att man är 21 år.

Aspirantprov

Domarkurs arrangeras centralt och avslutas med teoretiskt aspirantprov.

Praktiskt aspirantprov består av bakbedömning vid minst ett officiellt IPO-R-prov.