Provledare - IPO-R

Provledare

För den organisatoriska delen av provet är provledaren (PL) ansvarig.

Denne utför och övervakar alla nödvändiga arbeten för förberedelse och genomförande av provet, särskilt arrangerandet av planen för lydnad + miljö i samråd med domaren. PL ska finnas tillgänglig under hela provet.

Domaren ska informeras om vem som är PL minst 14 dagar före provet.