Funktioner

Inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsform IGP finns flera olika auktoriserade funktionärsroller.

Nytt cirkulär från FCI

I stort sett innebär det att FCI-domare nu kan döma hos organisationer utanför FCI. Man får dock inte på något sätt intyga resultat, meriter, titlar, mm på ett sätt som kan tolkas att de är FCI-godkända.

Man beslutar också att lägga till "FCI" vid alla skrivningar om FCI-godkända arrangemang/grenar/klasser (FCI-CACIT, FCI-BH/VT, FCI-IGP3, FCI-StPr3, etc). Detta är viktigt för klubbar, provledare och domare att ha i tankarna.

Vårt svenska regelverk kommer att uppdateras med de nya benämningarna.

Läs cirkuläret i högerspalten.

Domare

Domaren bedömer provet enligt de regler som finns fastställda.

Figurant

IGP-figuranten agerar vid prov där hund utan munkorg ska avvärja angrepp och flykt.

SBK-instruktör

SBK-instruktören utbildar hundägare i våra tävlingsgrenar.

SBK-lärare

SBK-lärare utbildar instruktörer att leda kurs i våra tävlingsgrenar.

Provledare

Provledaren planerar, genomför och resultatredovisar prov i BH/VT (tidigare BH), BSL-1--3, IGP-1--3 (tidigare IPO 1--3), IFH-1--2 (tidigare FH 1--2) och IGP-FH (tidigare IPO-FH) enligt SBK:s gällande regler och bestämmelser.

Distriktens licensgrupp

Distriktens licensgrupp håller i teoretiska utbildningar för licensansökande i skydds och IGP.