Domare - IGP

Här hittar du information och blanketter för domare inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren IGP (tidigare IPO).

Domare

Som domare i IGP auktoriseras du att bedöma hundar i de internationella provformerna.

Bli IGP-domare

Ansökan om genomförande av domarutbildning inges till SBK:s centrala IPO-grupp. De gör då en prövning av behovet av fler domare. IPO-gruppen kan också begränsa antalet elever till kursen och de utser lärare till kursen.

För att bli IGP-domare

Krav för deltagande: Medlem i SBK de senaste två kalenderåren.
Uppnått minst 18 års ålder.
Rekommenderad av SBK-distrikt eller rasklubb.
Vid ansökningstillfället måste aspiranten ha tränat minst två egna hundar, och med godkänt resultat deltagit med dessa i IGP-3, eller med egen hund deltagit vid ett internationellt mästerskap (CACIT eller FCI-sanktionerat ras-VM) med godkänt resultat

Teoretiska och praktiska aspirantprov

Aspirantproven ansöks och genomförs på liknande sätt inom bruksprov, lydnadsprov och IGP. Information, provdatum och anmälningsblanketter för de teoretiska proven hittar du på sidan Domare - bruksprov.

Konferenser

Minnesanteckningar från nationella och eventuellt internationella konferenser för domare i IGP kan du läsa här.