Provledare - IGP

Här hittar du information och blanketter för provledare inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren IGP (tidigare IPO).

I högerspalten finns domarprotokoll för StPr, resultatlistor går att använda befintliga.

Provledare IGP

Som provledare ska du kunna planera, genomföra och resultatredovisa prov i BH/VT (tidigare BH), BSL-1--3, IGP-1--3 (tidigare IPO 1--3), IFH-1--2 (tidigare FH 1--2) och IGP-FH (tidigare IPO-FH) enligt SBK:s gällande regler och bestämmelser.

Bli provledare

Utbildningen arrangeras i distriktets, rasklubbens eller lokalklubbens regi och vänder sig till dig som vill bli auktoriserad provledare inom IGP-prov. Du ska vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK), bli rekommenderad av din lokalklubb/rasklubb för att få gå utbildningen.