Domare - lydnad

Här hittar du information och blanketter för domare inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren lydnad.

Lydnadsdomare

Domare i lydnad finns i en 2:a klass och 1:a klass.

Som 2:a klassdomare är du auktoriserad att döma officiell lydnad i startklass och klass 1-2. Som 1:a klassdomare är du auktoriserad att döma officiell lydnad i alla klasser (även klass 3).

Bli domare

Utbildningen arrangeras i distriktets regi.

För att bli 2:a klassdomare

Ska du vara medlem i klubb inom SKK-organisationen, vara auktoriserad tävlingsledare i lydnad, ha lägst ett 1:a pris i klass 2 samt vara rekommenderad av din klubbstyrelse.Kraven för att få auktorisation är att man blir godkänd på ett teoretiskt samt ett praktiskt prov och att man är 18 år.

För att bli 1:a klassdomare

Ska du delta i praktiskt prov för 1:a klassdomare och då ska minst två år förflutit sedan provtillfället i vilket 2:a klass auktorisationen erhölls. Och det är distriktsstyrelsen som tillstyrker ditt deltagande på 1:a klass provet.

Teoretiska och praktiska aspirantprov

Aspirantproven ansöks och genomförs på liknande sätt inom bruksprov, lydnad och IPO. Information, provdatum och anmälningsblanketter för de teoretiska proven hittar du på sidan Domare - bruksprov.

Konferenser

Minnesanteckningar från nationella och eventuellt internationella konferenser för domare i lydnad kan du läsa här.