Funktioner

Inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsform Mondioring finns flera olika funktionärsroller.

Domare

Domaren bedömer tävlingen enligt de regler som finns fastställda.

Figurant

Figurantens uppgift vid tävling är att utmana hunden och hjälpa domaren att bedöma hundarnas kvalitét, detta gör figuranten ex genom att försvarar sig, fly eller stjäla ett föremål från hunden.

Tävlingsledare

Arrangören utser tävlingsledare som ansvarar för tävlingens genomförande. Tävlingsledaren ska vara medlem i SBK och är ansvarig för arrangemangets organisatoriska del. Tävlingsledaren ska under tävlingen guida den tävlande på planen mellan momentetn till de olika förberedelse- och startpunkterna.

Tävlingssekreterare

Vid varje mondioringtävling enligt dessa regler ska en auktoriserad tävlingssekreterare tjänstgöra. Tävlingssekreteraren ansvarar för att anskaffa papper, såsom domarprotokoll och resultatlistor för alla klasser samt att dessa blir korrekt förda/upprättade.

Distriktens licensgrupp

Distriktens licensgrupp håller i teoretiska utbildningar för licensansökande i skydds, IPO och Mondioring. De utfärdar även träningslicens för Mondioring. Länk till licenser för träning och tävling med skyddshund.