Domare - Mondioring

Här hittar du information och blanketter för domare inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren Mondioring.

Domare

Som domare i Mondioring är du auktoriserad att döma STMR, MR, MRL, MRLH.

Bli domare

Domarutbildning arrangeras av SBK UG Mondioring, som kontinuerligt gör en prövning av behovet av domare. Antal deltagare, och i förekommande fall urval av deltagare i kursen, avgörs av UG Mondioring.

För att bli domare i Mondioring

Ska du vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK) sedan minst två år. Vid ansökningstillfället måste du ha tränat och tävlat minst en hund från MR 1 till MR 3, dvs erhållit godkända resultat med samma hund i klasserna MR1, MR2 och MR3, samt därtill även ha tjänstgjort som tävlingsledare minst två gånger och minst tre gånger som tävlingssekreterare (på planen) eller figurerat vid minst 5 tävlingar. Vara rekommenderad av SBK-distrikt eller rasklubb för att få gå utbildningen. För att få auktorisation ska man bli godkänd på ett teoretiskt samt ett praktiskt prov och att man uppnått 18 års ålder.

Teoretiska- och praktiska aspirantprov

Anordnas av SBK UG Mondioring.