Figurant - Mondioring

Här hittar du information och blanketter för figurant inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren Mondioring (MR).

I högerspalten finns sedan 2020-08-13 en lista på alla mondioringfiguranter.

OBS! Att ansökan om att få använda utlänsk figurant ska göras via formulär. Länk till formuläret

Mondioringfigurant

MR-figurant ska agera vid prov där hund utan munkorg ska testa och utmana hunden. Det finns två klasser av figuranter: A och B.

B-figuranter får agera i MR 1 och 2.

A-figuranter får agera i samtliga klasser.

En figurant kan bara ha auktorisation i ett land. För att erhålla auktorisation i Sverige överförs giltig auktorisation till Sverige och avförs från föregående land.

Förutsättningarna för att få sin auktorisation överförd till Sverige är att man uppfyller följande:

1. Medlem i Svenska Brukshundsklubben

2. Figuranten har aktiv/gällande auktorisation i ett land där mondioring har officiell status.

3. Har tjänstgjort som tävlingsfigurant inom de senaste två åren.

Ansökan om överföring ska ske till UG Mondioring och innehålla intyg från aktuellt lands kennelklubb där det framgår att den sökande har giltigt auktorisation som tävlingsfigurant. Bifoga kopia på figurantbok där det framgår när de senaste tjänstgöringarna (endast tjänstgöringar i land där Mondioring är officiellt kan tillgodoräknas) som tävlingsfigurant skett.

Bli Mondioringfigurant

Utbildningen arrangeras i distriktets eller rasklubbens regi och vänder sig till dig som vill bli auktoriserad tävlingsfigurant på MR-prov.

Krav för deltagande har uppdaterats 2021:
Man behöver inte längre ha tränat minst en egen hund och med samma hund ha erhållit godkänt resultat i MR 1.

Du ska vara medlem (i minst 2 år) i Svenska Brukshundklubben (SBK), bli rekommenderad av din lokalklubb/rasklubb för att få gå utbildningen. Anmälan skickas till UG Mondioring. I provet ingår ett teoretiskt samt ett praktiskt prov.

Vid det praktiska provet ska figuranten själv tillhandahålla en hund för B-figurant och två hundar för A-figurant.

B-figuranter ska tillhandahålla en hund som ska kunna utföra samtliga skyddsmoment i MR 2.

A-figuranter ska tillhandahålla en hund som ska kunna utföra samtliga skyddsmoment i MR 3.