Arrangör rallylydnad

Här hittar du som är arrangör information och blanketter för Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren rallylydnad.

Arrangör

Arrangören är den klubb som hanterar tävlingen. Man ansöker om att få arrangera tävling, ordnar med protokoll och startlistor, genomför hela tävlingen och rapporterar in resultaten i SBK Tävling.

Rätt att anordna officiell rallylydnadstävling har SBK, SKK och till SKK ansluten länsklubb, övriga specialklubbar eller ungdomsförbund.

Här hittar du regler och anvisningar för tävlingar i rallylydnad.

Ansökan om tävling

Ansökan om tävling i rallylydnad görs direkt i SBK Tävling. Förbundskansliet granskar ansökningarna där och godkänner. (Ingen granskning behöver göras av distrikten.)

Datum för ansökan

SBK:s Utskott för prov och tävling har av alla 21 länsstyrelser fått beviljat att ändra ansökningsförfarandet till halvårsprogram.

Nytt beslut taget den 17 maj 2021 av SBK:s Utskott för prov och tävling gällande sista ansökningsdag för prov/tävlingar för år 2021:

Tävlingar som önskas arrangeras

1 juni--31 december 2021

Ska på grund av Coronaviruset ansökas senast den 31 augusti 2021

Men därefter är det nedan datum som gäller framledes:

Tävlingar som önskas arrangeras

1 januari--30 juni

Ska vara ansökta senast den 1 november året innan

Tävlingar som önskas arrangeras

1 juli--31 december

Ska vara ansökta senast den 1 maj samma år

Ansök om tävling

Ansökan om att arrangera officiell tävling i rallylydnad sker direkt via SBK Tävling.

  1. Logga in med klubbinloggningen.
  2. Klicka på "Administration" i övre högra hörnet.
  3. Klicka på "Tävlingar"
  4. Klicka på "Ny tävling i rallylydnad", längst ner på sidan.
  5. Följ flerstegsguiden som kommer upp.
  6. När du genomfört alla steg, klicka på "Tävlingar" i menyn. Den ansökta tävlingen finns där.
  7. Klicka på tävlingen och "Ansök om godkännande" i menyn till vänster.
  8. Klart!

Godkännande av ansökta tävlingar

Tävlingsprogrammet går ut på remiss till alla som ansökt om tävling efter sista ansökningsdag. Samtliga ansökta tävlingar är preliminära fram till dess att remisstiden är slut och tävlingarna godkänns.

Remissförfarandet sker i SBK Tävling och de som ansökt om tävling kontrollerar att allt är korrekt samt att tävlingen inte krockar med någon annan tävling i närområdet. Under remisstiden har man möjlighet att byta datum på sin tävling om den krockar med någon annan tävling.

Sista dag för att lämna in om ändringar/flyttar av tävlingar är cirka två veckor efter att remissen gått ut, datum för sista dag anges i samband med remissutskicket. När remisstiden gått ut kommer programmet att fastställas av SBK centralt.

Tävlingar som ska ske under andra halvåret men som ansöks före den 1 november året innan kommer att godkännas tillsammans med de tävlingar som finns ansökta för första halvåret.

Tillägg av tävling eller klasser

Tillägg av tävlingar i rallylydnaden kan göras fram till en månad innan tävlingsdatum. Kompletterande ansökningar läggs in i SBK Tävling. Utskottet tar därefter ställning till om det ordinarie tävlingsprogrammet påverkas negativt av den ansökta tävlingen ex. närliggande arrangör har redan en godkänd tävling samma dag.

Extra anmälningsavgift

Arrangör har rätt att ta en extra anmälningsavgift på max 25 kr per tävlande, avgiften får tas ut vid inomhusarrangemang i rallylydnad. Denna extra avgift ska arrangören själv ange i SBK Tävling då tävlingen ansöks.

Ställa in officiell tävling

En lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben som behöver ställa in en officiell tävling i rallylydnad ska vända sig till sitt distrikt. Distriktet tittar på klubbens skäl till att ställa in och beslutar därefter om de är tillräckliga för att ställa in. Om skälen inte anses tillräckliga får klubben en påföljd till sitt beslut. Exempel på en påföljd kan vara att man inte får arrangera tävling under nästkommande år. När distriktet beslutat kontaktar de Svenska Brukshundklubbens förbundskansli som kan ta bort tävlingen ur SBK Tävling.

Klubbar inom Svenska Kennelklubben och Sveriges Hundungdom som vill ställa in en rallylydnadstävling kontaktar sitt centrala förbund. De beslutar på samma sätt som SBK-distrikten gör för sina klubbar.

Om arrangören efter anmälningstidens utgång har färre än sex anmälda totalt i alla klasser får tävlingen ställas in. Arrangören kontaktar då förbundskansliet som tar bort tävlingen ur SBK Tävling.