Skrivare rallylydnad

Här hittar du som är skrivare information och blanketter för Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren rallylydnad.

Skrivare

Skrivaren i rallylydnad ansvarar för att fylla i domarens avdrag och kommentarer i protokollen som de tävlande sedan får efter avslutad tävling.

Ur reglerna

Skrivare auktoriseras av SBK. Skrivare auktoriserad i Sverige skall vara medlem i till SKK ansluten länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund. Rallylydnadsskrivare får ej delta i den klass där denne själv tjänstgör.

Bli skrivare

Förkunskapskrav för blivande skrivare:

  • God kännedom om Rallylydnadens regelverk
  • Rekommendation från sin klubb

Hitta utbildning

Utbildningarna arrangeras av lokala klubbar och distrikt inom Svenska Brukshundklubben (SBK) samt klubbar inom Svenska Kennelklubben och Sveriges Hundungdom. Prata med närliggande klubbar och se om de har någon utbildning på gång eller hör med din egen klubb om ni kan arrangera en utbildning.

Auktorisation

Ansök

När du genomgått utbildning till skrivare eller tävlingssekreterare ska särskild blankett insändas till det distrikt inom Svenska Brukshundklubben som du tillhör.

Medlemmar i Svenska Kennelklubben och Sveriges Hundungdom som utbildat sig till skrivare eller tävlingssekreterare i rallylydnad auktoriseras också av SBK-distrikten.

Distriktets hantering

Skrivare och tävlingssekreterare i rallylydnad auktoriseras av distrikten i Svenska Brukshundklubben. Efter auktorisationen av nya funktionärer bör dessa namn läggas till på en, för distriktets tävlingsarrangörer, tillgänglig lista. Distriktet registrerar skrivarna och tävlingssekreterarna med sina roller i SBK Tävling.

Bevis utfärdas av distriktet till dem som genomfört utbildning med godkänt resultat. Bevisunderlagen kan distrikten få från förbundskansliet. Distriktet ska arkivera den ansökandes handlingar under minst 2 år.