SBK tävling

I SBK tävling hittar du Svenska Brukshundklubbens tävlingar inom bruksprov, lydnad, IGP (IPO), rallylydnad, IPO-R, mondioring, anmälan till mentalbeskrivning och mentaltest.

Ansökan om prov

Här hittar du som arrangör allmänna instruktioner kring tävlingsadministrationen. grenspecifika instruktioner finns under respektive gren. Supportfrågor kring hanteringen av SBK Tävling finns under hjälp online på sbktavling.se. Det finns en tydlig instruktion om hur du som arrangör ansöker om tävling i SBK Tävling.

Dragprov och utställningar hanteras helt utanför SBK Tävling.

Ansökan om ändring i SBK Tävling

Det är endast i undantagsfall en tävlingsarrangör inom Brukshundklubben har rätt att ändra i en redan verifierad tävling. Här finns information om vad som gäller vid ansökan om ändring i SBK Tävling samt ansökningsfomulär.

Dispens för träning och tävling

Tillståndet SBK fått från Länsstyrelserna att få tävla i skog och mark även under den så kallade hundförbudstiden (1 mars – 20 augusti) kräver att alla officiella prov och tävlingar finns upplagda i det årligen fastställda tävlingsprogrammet och därför ska ändringar inte ske utan synnerliga skäl.

Brukshundklubbar, rasklubbar och distrikt ska hålla sitt läns tillstånd tillgängligt i samband med genomförandet av prov och tävling som sker i skog och mark.

Denna länk tar er till SBK:s hemsida där man kan ladda ner eller printa ut sitt specifika tillstånd: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-hundforbudstiden/lansstyrelsernas-tillstand/

Undvik vårdatumperioden

En förutsättning för den dispens som beviljat Svenska Brukshundklubben och som ger oss möjlighet att träna och tävla under hundförbudstid är att rapport- och söktävlingar så långt möjligt förläggs utanför, för det vilda, känsligaste perioderna (vårdatum).

Vårdatumperioderna är enligt följande:

Region Distrikt Vårdatum
I Skåne, Blekinge, Halland, Västra (kusten) 1 maj - 30 juni
II Småland, Gotland, Skaraborg, Östgöta, Sörmland, Stockholm, Uppland, Västmanland, Närke, Västra (inlandet) 11 maj - 30 juni
III Värmland-Dal, Dalarna, Gävleborg 21 maj - 30 juni
IV Mellannorrland och Övre Norrland (kustlandskapen) 1 juni - 10 juli
V Mellannorrland och Övre Norrland (fjällandskapen) 11 juni - 10 juli