Ansökan om utländska funktionärer till svenska prov /tävlingar

Efter beslut vid SBK:s Utskott prov och tävlings möte nr 9/2017 har ansökningstiden ändrats:

Vid ansökan om utländska domare/figuranter ska ansökan gå via SBK kansliet och ska göras 3 månader innan prov/tävlingsdatum på nedan formulär.

Det är viktigt att du anger korrekta kontaktuppgifter då beskedet om ni fått godkänt att använda funktionären kommer att meddelas via mail i första hand.

Information om arrangör och tävling/prov
Tävlingens/provets status: Obligatoriskt
Information om funktionären som ansöks
Ansöker om följande funktionär: Obligatoriskt
Nedan fyller ni i uppgifter på den utländska funktionären ni önskar ansöka om att få tjänstgöra på tävling/prov i Sverige
Nedan ange kontaktuppgifter till den person som ska ha beskedet om er ansökan blivit godkänd eller inte