Specialsök

Svenska Brukshundklubben arbetar med att i framtiden få specialsök godkänt som en officiell provform. Här kan du läsa mer om specialsök och om vårt arbete.

Regelutkast

Du hittar utkastet till inofficiella regler för specialsök här.

Bakgrund

Kongressen uppdrog 2017 till Förbundsstyrelsen (FS) att arbeta för att införa specialsök inom Svenska Brukshundklubben.

För att utreda förutsättningarna för detta, bland annat i förhållande till Nose Work, tillsatte FS en arbetsgrupp. Denna grupp slutredovisade sitt uppdrag våren 2018.

Mot bakgrund av det redovisade resultatet, och i linje med arbetsgruppens rekommendation, beslutade FS att gå vidare med att ta fram regler för en meriterande provform i specialsök. Uppdraget hanteras inom ramen för ett projekt vars tidsplan du kan se här. Projektet leds av en grupp som består av Ola Folkesson (projektledare), Peder Nimrodsson, Susanne Kihl, Maria Gabrielsson, Maria Lundin, Annica Johansson och Nathalie Mårtensson (förbundskansliet).

Om specialsök

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till vägglöss, kantarell eller något annat.

Brukshundklubbens arbete med specialsök som framtida provform utgår från att stödja nyttjande av specialsök inom tjänstehundsverksamheten och att erbjuda hundar och medlemmar ytterligare en utvecklande och aktiverande verksamhet.

Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna man söker i kan skifta – på samma sätt som verkligheten kan för en tjänstehund i arbete.

Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.

Etikett

Projektgruppen förordar att röd Kong Classic används som träningsämne (etikett), dvs det som hunden ska söka efter. Motiveringen till valet är att ämnet är det vanligaste träningsämnet inom tjänstehundsverksamhet med specialsök internationellt. Även i Sverige används det av många tjänstehundförare, bl.a. inom Försvarsmakten. Därmed är det lämpligt att även Brukshundklubben använder samma ämne.

Tyck till

Vi vill gärna få in alla olika förslag och synpunkter som finns i organisationen. Ta chansen att påverka genom att lämna dina förslag i vårt formulär som du hittar här.

Sociala medier

SBK Specialsök finns på Facebook.
Gå in och gilla vår Facebook-sida "SBK Specialsök" och gå med i vår Facebook-grupp "SBK Specialsök forum".