Inbjudan till provledarutbildning

Projektgruppen för SBK Specialsök bjöd i slutet av 2020, på uppdrag av Förbundsstyrelsen, in till den första kursen för att bli Provledare i SBK Specialsök.

Utbildningen innehåller en teoretisk del som genomförs via SBK Utbildning på webben och en praktisk del som genomförs med hjälp av en handledare. Antalet platser på provledarutbildningen begränsas därför av antalet handledare. Handledarna är domare i SBK Specialsök och de gör detta, precis som alla vi andra, på sin fritid. SBK Specialsök är under utveckling. Det innebär att vi kommer att utvärdera den första utbildningsomgången innan vi går vidare med ytterligare utbildningar.

Vi hoppas att alla har förståelse för att det tar tid att bygga upp ett helt nytt prov på ideella krafter och där kvalitet är prioriterat före fort och fel.

För mer information om utbildningen var god se kursplanen som finns här (PDF-dokument, 184 kB).

Distrikt, lokal- eller rasklubbar kan anmäla deltagare till utbildningen. Kostnaden är 3000 kronor och betalas av den som anmäler deltagaren. Betalningen skall vara tillhanda innan utbildningen påbörjas och återbetalas ej om deltagaren inte fullföljer.

Behörighetskraven är enligt kursplanen
• Medlem i SBK
• Godkänd SBK-instruktör Specialsök eller inneha annan av projektgruppen bedömd likvärdig kompetens
• Rekommenderad av lokal- eller rasklubbstyrelse (om distriktet anmäler deltagaren måste rekommendation från deltagarens lokalklubb lämnas).

Projektgruppen uppfattar att det finns ett stort intresse för provledare i landet. För att stödja utvecklingen av provet på bästa sätt kommer platserna att fördelas av projektgruppen utifrån följande: uppfyllande av behörighetskraven, lämplig geografisk spridning med hänsyn till tillgången till handledare, kunskap och erfarenhet av specialsök. För att öka förutsättningarna att kursdeltagaren kan gå vidare till kommande domarutbildning kommer kunskap och erfarenhet utöver behörighetskraven att beaktas vid urvalet.

Kursen kommer preliminärt att starta upp i december men med reservation för förseningar. Då den första delen genomförs via SBK Utbildning styr deltagaren själv när och i vilken takt utbildningen genomförs.

Anmälningsformuläret hittar du här.

Efter att anmälan är gjord ska rekommendation från klubbstyrelse mailas till sbkspecialsok@brukshundklubben.se
Rekommendationen ska vara ett underskrivet protokoll eller protokollsutdrag alternativt ett rekommendationsbrev underskrivet av ordförande.
Sista anmälningsdag 2020-11-22

Vid frågor maila sbkspecialsok@brukshundklubben.se