Frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar som rör specialsök.

Har du frågor som inte går att finna här nedanför?
Kontakta projektgruppen för specialsök för att ställa dina frågor!

Klasser Belöning och material
Meritering Övriga frågor
Markeringar

Klasser

Hur många klasser kommer det att bli och vad kommer dom att kallas?
I dagsläget tre klasser, 1-3.

När/om det blir officiell provform, måste man starta om i lägsta klassen?
Ja.

Om jag blivit uppflyttad ur klass I och startat i klass II, får jag ändå fortsätta i klass I?
Ja, under provperioden kommer det att gå bra.

Meritering

Kommer det att bli meriteringar såsom cert och SM etc.?
Det är tanken.

Kommer man att kunna bli specialsökschampion?
Det är projektgruppens förhoppning, men det är SKK som fattar beslut kring det.

Vilka hundar kommer att kunna bli meriterade?
Det är komplicerat, så vi ber att få återkomma med svar när vi fått SKK:s direktiv.

Markeringar

Hur viktigt kommer det att vara med markeringar?
I protokollet kan man utläsa det. Testperioden avgör hur poängsättningen kommer att bli.

Får jag ha skallmarkering?
Ja, det får du ha.

Belöning och material

Det är en gemensam provyta, blir det otillåtet att ha mat eller leksak med sig in på provområdet (som på lydnad)?
Det kommer att vara otillåtet att ha mat eller leksak med sig in på provområdet, som på lydnad.

Får jag leka med hunden utan föremål som belöning eller uppmuntran?
Ja, det får du.

Får man under söket lämna området för att belöna en funnen lega?
Det återges i regelverket.

Får jag ge hunden vatten under söket?
Ja, det får du, men endast utanför sökområdet.

Får flexikoppel användas?
Ja, flexikoppel får användas.

Är det tillåtet att ha med sig egen kong på tävlingsområdet? Om det inte är tillåtet spelar det ingen roll var publiken står.
Egen kong på provområdet kommer inte att tillåtas.

Hur nära får publiken stå (kong i fickan)?Vi förutsätter att ingen i publiken stör den prövande på sådant sätt, men kommer att titta på detta under provperioden. Publiken befinner sig på anvisad plats så att det inte ska störa hundens arbete.

Om hunden kryper in någonstans, ex under ett bord, är det tillåtet att släppa kopplet och fånga upp/kalla in hunden?
Ja, det är tillåtet.

Kommer det att finnas något att lyfta upp hundarna på om legorna är höga?
Det får testperioden avgöra. Fråga provledare/ domare.

Får föraren flytta på saker i provområdet, ex dra fram en stol för att hunden vill undersöka närmare men inte kommer tillräckligt nära, ex mycket stor hund?
Ja, om inte annat meddelas innan start.

Om det finns fordon i sökområdet får/ska hunden söka under och inne i fordonet?
Det återges i regelverket, olika i de olika klasserna.

Övriga frågor

Vilka hundar kommer att få vara med och tävla/göra prov?
Projektgruppens förhoppning är att alla hundar, även blandrashundar, ska få delta, men det är SKK som kommer att besluta kring vad som ska gälla blandrashundar. Icke bruksraser kommer att kunna deltaga.

Vem kan arrangera prov i specialsök?
Det är endast SBK-klubbar som kan arrangera inofficiella prov i specialsök. Privata aktörer kan inte arrangera SBK-prov.

Vart hittar jag vart det arrangeras prov?
På distrikts och klubbars hemsidor hittar du i dagsläget vart det arrangeras prov.

Hur hittar jag som arrangör provledare och domare?
På SBK:s hemsida under specialsök.

Vad kommer proven/tävlingarna att kosta?
Under den inofficiell provperioden rekommenderas en avgift på 250:-/start, dock tar varje arrangör beslut om avgift. Efter provperioden kommer anmälningsavgiften att fastställas.

Blir det en speciell tävlings/resultatbok?
Det vet vi inte idag.

Kommer banvandring att ske?

Nej. Enligt reglerna får hund eller förare får ej beträda sökområdet efter att det är upplagt. Hund och förare ska tillsammans inträda på sökområdet vid start.

Hund som rastar i sökområdet, hur bedöms det?
Detta kommer att utvärderas under testperioden.

Oacceptabelt beteende är självklart inte okej och rapporteras, men får du be domare och provledare att hålla ett avstånd till hunden vid en markering (bytesförsvar)?
Nej, domare och provledare har frihet att befinna sig var dom finner lämpligt i hela provområdet.

Får jag starta var jag vill eller måste det vara från anvisad plats?
Tidtagningen startar när hunden lämnar startplatsen. Sökarbetet får påbörjas där du anser lämpligt.

Hur kommer lottning/turordning att vara?
Under testperioden kommer var och en arrangör att avgöra detta. Framöver kommer riktlinjer att finnas.