Regelförslag

Nu finns ett reviderat utkast till inofficiella regler för specialsök framtaget, reviderat den 23/5-2020.

Du hittar utkastet till inoficiella regler för specialsök här, reviderat 23/5-2020. (PDF-dokument, 431 kB)