Regelförslag

Nedan finns ett reviderat utkast till inofficiella regler för specialsök, reviderat under februari 2021.

Du hittar utkastet till inofficiella regler för specialsök här. (PDF-dokument, 414 kB)