Tidsplan för utveckling av specialsök

Arbetsgruppen för specialsök arbetar efter en tidsplan som du kan läsa mer om här.

2018-2019

Försöksverksamhet med förslag på moment genomfördes där alla som ville kunde prova med sin hund. Här tog projektgruppen hjälp av arrangörer och utövare runt om i landet med att testa momenten.

2020-2021

Inofficiella prov genomförs för att kunna utvärdera och revidera reglerna efter inkomna synpunkter. Enligt den tidsplan som var fastställd i projektplanen skulle projektet ha levererat ett förslag till regelverk i slutet av 2020. På grund av Corona har projektets tidsplan blivit förskjuten.

2022

Planen var att det skulle börja arrangeras officiella prov 2022, men på grund av Coronapandemin blev tidsplanen förskjuten. Tidsplanen kommer revideras när omständigheterna tillåter.