Tidsplan för utveckling av specialsök

Arbetsgruppen för specialsök arbetar efter en viss tidsplan som du kan läsa mer om här.

2018-2019

Försöksverksamhet med förslag på moment genomförs där alla som vill kan prova med sin hund. Här kommer vi behöva all hjälp vi kan få från arrangörer och utövare runt om i landet med att testa momenten.

2020-2021

Inofficiella prov genomförs för att kunna utvärdera och revidera reglerna efter inkomna synpunkter.

2022

Officiella prov.