Tävlingssekreterare

Här hittar du information, utbildningsplan för tävlingssekreterare i bruks, lydnad, rallylydnad och mondioring samt bilagor och blanketter.

Tävlingssekreterare

Tävlingssekreterarens främsta uppgift under en tävling är att ansvara för att resultatrapporteringen blir korrekt. Man ordnar ofta med protokoll och startlistor samt är med och för in resultaten i SBK Tävling.

Bli tävlingssekreterare

Förkunskapskraven för att bli tävlingssekreterare ser du här:

  • För bruks och mondioring: Medlem i SBK.
  • För lydnad och rallylydnad: Medlem i klubb inom SKK- organisationen.
  • Rekommenderad av sin klubbstyrelse.
  • För auktorisation krävs ålder lägst 18 år.

Auktorisation

Ansökan om auktorisation sker av den blivande tävlingssekreteraren direkt till dennes SBK-distrikt. Ansökan sker via en speciell blankett (utbildningskortet) som du hittar i högerkolumnen på denna sida.

För tävlingssekreterare

Alla som är auktoriserade tävlingssekreterare i bruks eller rallylydnad innan 2019-05-15 blir automatiskt auktoriserade tävlingssekreterare i lydnad oavsett om man tjänstgjort på lydnadstävling eller inte. Från och med 2019-05-15 gäller dock de vanliga auktorisationsbestämmelserna även för dessa tävlingssekreterare när det gäller hur ofta man ska tjänstgöra på en lydnadstävling för att bibehålla sin auktorisation.

Tävlingssekreterare i bruks eller rallylydnad som auktoriseras från och med 2019-05-15 blir enbart tävlingssekreterare i den gren man gått utbildning för.

Distriktets hantering

Tävlingssekreterare i bruks, lydnad, rallylydnad och mondioring auktoriseras av distrikten i Svenska Brukshundklubben.

Avgifter för SBK Utbildning

En avgift kommer att tas ut för SBK Utbildning enligt nedan. Dessa avgifter är det som förbundet kommer att fakturera arrangören av utbildningen. Arrangören har rätt att ta ut en högre avgift från deltagarna för att täcka sina kostnader.

OBS! Att anmälan till utbildning är bindande och ingen återbetalning från centrala SBK kan ske, även om en person som är anmäld sedan inte kan gå utbildningen. SBK:s Utskott för prov och tävling uppmanar alla arrangörer att noga se över vilka man rekommenderar att få gå utbildning, så att avhopp kan undvikas.

  • Person som vill gå hela utbildningen från start till färdig tävlingssekreterare i en gren: 400 kronor/person.
  • Auktoriserad tävlingssekreterare som vill utöka sin auktorisation med ytterligare gren/grenar: 200 kr/gren/person.
  • Auktoriserad tävlingssekreterare som vill göra om del 1 och 2 (organisationskunskap och allmän tävlingskunskap): 100 kr/person.

Att arrangera utbildning

När ett distrikt önskar starta en utbildning ska anmälningsblanketten till höger användas. Den ska fyllas i med alla deltagare och övrig information för att sedan e-postas till: tavling@brukshundklubben.se

Om man saknar excel

Om man inte har möjlighet att använda anmälningsblanketten (saknar excell på sin dator) så ska denna information finnas med för att skapa nya användare i SBK Utbildning och ge dem tillgång till allt kursmateriel: förnamn, efternamn, e-postadress, e-postadress igen (med enbart små bokstäver) samt namn på kursen som deltagaren ska ha tillgång till.

Det viktiga är att man lägger in varje uppgift i varsin kolumn – om man sen väljer att göra det i ett Word dokument eller i en tabell man skapar nån annanstans spelar ingen roll. Varje deltagare får en egen rad i tabellen.

Bifoga även information om kursstart, kursslut, arrangör och ansvarig lärare/utbildare.

Efter utbildningen

Efter att en utbildning genomförts ska distriktet kontrollera att samtliga delar i utbildningen är genomförda. Kontrollen sker genom de tre blanketter som skickas in till distriktet från aspiranten, kursledaren och examinatorn. Se blanketterna i högerkolumnen på denna sida.

Efter auktorisationen av nya funktionärer bör dessa namn läggas till på en, för distriktets tävlingsarrangörer, tillgänglig lista. Distriktet registrerar tävlingssekreterarna med sina roller i SBK Tävling.

Bevis utfärdas av distriktet till dem som genomfört utbildning med godkänt resultat. Bevisunderlagen kan distrikten få från förbundskansliet. Distriktet ska arkivera den ansökandes handlingar under minst 2 år.

Utbildningsplan och bilagor

Utbildningsplan med bilagor separat

Denna utbildninsplan tillsammans med relevanta bilagor används av kursledare samt som material till den blivande tävlingssekreteraren.

Utbildningsplan utan bilagor (PDF-dokument, 152 kB)

Bilaga 1, Baskunskap (PDF-dokument, 108 kB)

Bilaga 2, Allmän kunskap tävlingsfunktionär (PDF-dokument, 105 kB)

Bilaga 3, Grenspecifik utbildningsdel lydnad (PDF-dokument, 137 kB)

Bilaga 4, Grenspecifik utbildningsdel bruks (PDF-dokument, 159 kB)

Bilaga 5, Grenspecifik utbildningsdel mondioring (PDF-dokument, 114 kB)

Bilaga 6, Grenspecifik utbildningsdel rallylydnad (PDF-dokument, 132 kB)

Bilaga 7, Praktisktjänstgöringar (PDF-dokument, 101 kB)

Bilaga 8, Utbildningskontroll (PDF-dokument, 126 kB)

Fullständig utbildningsplan med alla bilagor inkluderade

Denna fullständiga version används mestadels av distrikten för att ha en övergripande koll på alla delar i utbildningen.

Utbildningsplan inklusive alla bilagor (PDF-dokument, 162 kB)