Protokoll & anteckningar

Protokoll och anteckningar från Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling.

Protokoll

Protokoll från utskottsmöten läggs ut på hemsidan när de är justerade. Namnteckningar från justeringsmän etc. finns inte på de utlagda protokollen. De justerade och underskrivna originalen förvaras på förbundskansliet.

2021

Protokoll nr 10/2021, 2021-12-13 (PDF-dokument, 233 kB)

Protokoll nr 9/2021, 2021-11-01 (PDF-dokument, 177 kB)

Protokoll nr 8/2021, 2021-10-18 (PDF-dokument, 191 kB)

Protokoll nr 7/2021, 2021-09-06 (PDF-dokument, 173 kB)

Protokoll nr 6/2021, 2021-08-30 (PDF-dokument, 192 kB)

Protokoll nr 5/2021, 2021-06-07 (PDF-dokument, 208 kB)

Protokoll nr 4/2021, 2021-05-17 (PDF-dokument, 207 kB)

Protokoll nr 3/2021, 2021-04-12 (PDF-dokument, 148 kB)

Protokoll nr 2/2021, 2021-03-22 (PDF-dokument, 143 kB)

Protokoll nr 1/2021, 2021-01-25 (PDF-dokument, 189 kB)

2020

Protokoll nr 11/2020, 2020-12-10 (PDF-dokument, 169 kB)

Protokoll nr 10/2020, 2020-11-09 (PDF-dokument, 197 kB)

Protokoll nr 9/2020, 2020-10-26 (PDF-dokument, 219 kB)

Protokoll nr 8/2020, 2020-09-14 (PDF-dokument, 194 kB)

Protokoll nr 7/2020, 2020-08-31 (PDF-dokument, 220 kB)

Protokoll nr 6/2020, 2020-06-15 (PDF-dokument, 210 kB)

Protokoll nr 5/2020, 2020-05-25 (PDF-dokument, 202 kB)

Protokoll nr 4/2020, 2020-04-20 (PDF-dokument, 205 kB)

Protokoll nr 3/2020, 2020-03-23 (PDF-dokument, 223 kB)

Protokoll nr 2/2020, 2020-02-10 (PDF-dokument, 222 kB)

Protokoll nr 1/2020, 2020-01-24--25 (PDF-dokument, 229 kB)

2019

Protokoll nr 11/2019, 2019-12-02 (PDF-dokument, 204 kB)

Protokoll nr 10/2019, 2019-11-11 (PDF-dokument, 218 kB)

Protokoll nr 9/2019, 2019-10-14 (PDF-dokument, 208 kB)

Protokoll nr 8/2019, 2019-09-16 (PDF-dokument, 207 kB)

Protokoll nr 7/2019, 2019-08-12 (PDF-dokument, 194 kB)

Protokoll nr 6/2019, 2019-06-17 (PDF-dokument, 189 kB)

Protokoll nr 5/2019, 2019-05-20 (PDF-dokument, 200 kB)

Protokoll nr 4/2019, 2019-04-29 (PDF-dokument, 193 kB)

Protokoll nr 3/2019, 2019-03-23--24 (PDF-dokument, 212 kB)

Protokoll nr 2/2019, 2019-02-11 (PDF-dokument, 213 kB)

Protokoll nr 1/2019, 2019-01-14 (PDF-dokument, 189 kB)

2018

Protokoll nr 11/2018, 2018-12-17 (PDF-dokument, 229 kB)

Protokoll nr 10/2018, 2018-11-19 (PDF-dokument, 210 kB)

Protokoll nr 9/2018, 2018-10-22 (PDF-dokument, 211 kB)

Protokoll nr 8/2018, 2018-09-24 (PDF-dokument, 223 kB)

Protokoll nr 7/2018, 2018-08-13 (PDF-dokument, 191 kB)

Protokoll nr 6/2018, 2018-06-11 (PDF-dokument, 186 kB)

Protokoll nr 5/2018, 2018-05-14 (PDF-dokument, 193 kB)

Protokoll nr 4/2018, 2018-04-07--08 (PDF-dokument, 177 kB)

Protokoll nr 3/2018, 2018-03-05 (PDF-dokument, 214 kB)

Protokoll nr 2/2018, 2018-02-05 (PDF-dokument, 220 kB)

Protokoll nr 1/2018, 2018-01-26 (PDF-dokument, 171 kB)

2017

Protokoll nr 9/2017, 2017-12-18 (PDF-dokument, 344 kB)

Protokoll nr 8/2017, 2017-11-20 (PDF-dokument, 340 kB)

Protokoll nr 7/2017, 2017-10-16 (PDF-dokument, 347 kB)

Protokoll nr 6/2017, 2017-09-18 (PDF-dokument, 337 kB)

Protokoll nr 5/2017, 2017-08-21 (PDF-dokument, 327 kB)

Protokoll nr 4/2017, 2017-06-12 (PDF-dokument, 335 kB)

Protokoll nr 3/2017, 2017-05-08 (PDF-dokument, 335 kB)

Protokoll nr 2/2017, 2017-04-03 (PDF-dokument, 145 kB)

Protokoll nr 1/2017, 2017-02-13 (PDF-dokument, 334 kB)

Anteckningar

Anteckningar från utskottet för prov och tävlings konferenser mm läggas här.

Bruksdomarkonferens

Protokoll från bruksdomarkonferensen 2017 (PDF-dokument, 619 kB)

Lydnadsdomarkonferens

Tidigare minnesanteckningar borttagna på grund av otydliga formuleringar.

IPO konferens

Protokoll från IPO-domarkonferensen 2017 (PDF-dokument, 188 kB)