Patrullhund

Regler, protokoll och övriga blanketter som används vid utbildning av patrullhundsekipage och funktionärer finns här.

Regler och anvisningar

Anvisningar Anlagstest patrullhund Hv (PDF-dokument, 648 kB)
(Gäller fr o m 2019-02-21)

Genomförandeplan patrullhundskurs (PDF-dokument, 3,1 MB)
(Gäller fr o m 2020-06-10)

Genomförandeplan patrullhundskurs (PDF-dokument, 283 kB)
(Gäller fr o m 2022-01-01)
OBS! Gäller kurser som startar fr o m 2022.

Fastställande av kravspecifikationer Patrullhund Hemvärn (PDF-dokument, 61 kB)

Bilaga 1 Kravspecifikation av Patrullhund Hemvärn (PDF-dokument, 77 kB)

Bilaga 2 Kravspecifikation för Patrullhund Hv i vintermiljö (PDF-dokument, 49 kB)

Bilaga 3 Kravspecifikation för Patrullhund Hv i urban miljö (PDF-dokument, 49 kB)

Bilaga 4 Kravspecifikation för Patrullhund Hv i marin miljö (PDF-dokument, 106 kB)

Försvarsmaktens säkerhetsinstruktion - SÄKI

Marksäkerhetsorder 2017:12 Samordningsansvar för marksäkerhet vid frivillig försvarsverksamhet (PDF-dokument, 195 kB)

Bilaga 1 till MarksäkO 2017:12 (PDF-dokument, 75 kB)

Bilaga 2 till MarksäkO 2017:12 (PDF-dokument, 84 kB)

Bilaga 3 till MarksäkO 2017:12 (PDF-dokument, 69 kB)

Bilaga 4 till MarksäkO 2017:12 (PDF-dokument, 46 kB)

Bilaga 5 till MarksäkO 2017:12 (PDF-dokument, 101 kB)

Regler slutprov patrullhund Hv (PDF-dokument, 3,3 MB)
(Gäller fr o m 2019-03-13 - 2021-12-31)

Bilaga 1 regler slutprov patrullhund Hv - utrustning hund / förare (PDF-dokument, 114 kB)
(Gäller fr o m 2019-01-01 - 2021-12-31)

Bilaga 2 regler slutprov patrullhund Hv - ljudfigurant vid vägval moment ptrl 500 m (PDF-dokument, 199 kB)
(Gäller fr o m 2019-01-01 - 2021-12-31)

Bilaga 3 regler slutprov patrullhund Hv - fast bevakning (PDF-dokument, 217 kB)
(Gäller fr o m 2019-01-01 - 2021-12-31)

Tillägg särskilda regler slutprov patrullhund Hv (PDF-dokument, 171 kB)
(Gäller fr o m 2019-01-01 - 2021-12-31)

SBK anvisningar behörighetsprov patrullhund Hv (PDF-dokument, 356 kB)
(Gäller fr o m 2022-01-01)

Bilaga 1 SBK anvisningar behörighetsprov patrullhund Hv - ljudfigurantens väg (PDF-dokument, 228 kB)
(Gäller fr o m 2022-01-01)

Bilaga 2 SBK anvisningar behörighetsprov patrullhund Hv - fast bevakning (PDF-dokument, 307 kB)
(Gäller fr o m 2022-01-01)

Bilaga 3 SBK anvisningar behörighetsprov patrullhund Hv - arbetstecken (PDF-dokument, 98 kB)
(Gäller fr o m 2022-01-01)

Tillägg SBK anvisningar behörighetsprov patrullhund Hv (PDF-dokument, 95 kB)
(Gäller fr o m 2022-01-01)

Protokoll och blanketter

Person- och hunduppgifter (Excel-dokument, 70 kB)
(Ny fr o m 2020-01-15. OBS! Ska alltid ligga som första sida vid anlagstest och slutprov)

Protokoll anlagstest patrullhund Hv (PDF-dokument, 152 kB)
(Gäller fr o m 2019-03-12. OBS blanketten Person- och hunduppgifter ska alltid ligga som försättssida till protokollet för anlagstestet)

Försvarsmaktens protokoll anlagstest patrullhund HV, utdrag från FM 2018-8768:2 (Word-dokument, 137 kB)
(Fylls i av FM-kontrollanten som tillser att skicka till rätt instans hos Försvarsmakten)

Protokoll aspiranttjänstgöring kontrollant (PDF-dokument, 54 kB)

Protokoll aspiranttjänstgöring provledare (PDF-dokument, 692 kB)

Protokoll slutprov patrullhund Hv (PDF-dokument, 236 kB)
(Gäller fr o m 2019-03-12)

Försvarsmaktens protokoll slutprov patrullhund HV, utdrag från FM 2018-8768:2 (Word-dokument, 144 kB)
(Fylls i av FM-kontrollanten som tillser att skicka till rätt instans hos Försvarsmakten)

Protokoll behörighetsprotokoll patrullhund Hv (PDF-dokument, 135 kB)
(Gäller fr o m 2022-01-01)

Resultatlista slutprov patrullhund Hv (Excel-dokument, 48 kB)
(Gäller fr o m 2019-02-06.)

Resultatlista slutprov patrullhund Hv (PDF-dokument, 184 kB)
(Gäller fr o m 2019-02-06)

Utbildningsplan för befattning (Excel-dokument, 44 kB)

Utbildningssäkerhetsanalys (Excel-dokument, 22 kB)

Anmälan till avtalsutbildning (PDF-dokument, 106 kB)

Hundägareavtal
(Tillhandahålls av utbildningsgruppen)