Arrangör DM & FMM

Att arrangera ett Försvarsmaktsmästerskap eller distriktsmästerskap för patrullhundar är en möjlighet att få använda sin kreativitet och sina kontakter för att göra ett kul arrangemang!

Mer information

Kontakta försvarsmaktsgruppen om din klubb eller distrikt är intresserad av att vara arrangör av FMM.

Kontakta också gärna föregående års arrangör för mer information och bra tips.

Checklista FMM

När ett distrikt eller en klubb har åtagit sig att arrangera ett Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar skickar kansliet en checklista med allt som ska göras.

Protokoll och resultatlista vid DM

Efter genomfört DM ska arrangören skicka både alla protokoll och resultatlistan till Svenska Brukshundklubbens kansli. Resultatlistan måste vara underskriven men behöver inte vara i original och kan med fördel skannas och mailas till tjanstehund[at]brukshundklubben.se.

Om pappren skickas med vanlig post till kansliets tjänstehundsavdelning så rekommenderas att de först kopieras. Protokoll och resultatlista ska vara kansliet tillhanda senast sista dagen för anmälan till FMM. Om arrangör av DM bjuder in fler distrikt att delta så ska en resultatlista skrivas för respektive distrikt som deltar.