Hundens effektivitet

På uppdrag av Försvarsmakten fick Svenska Brukshundklubben 2007 medel för att genomföra en effektivitetsanalys, för att om möjligt försöka klarlägga effekterna på förbandsverksamhet med och utan hund i förbandet.

Effektivitetsutredning

Effektivitetsutredningen presenteras i en rapport.

Läs mer om effektivitetsutredningen (PDF-dokument, 289 kB)

Verifieringsstudie

Uppdraget från Försvarsmakten utökades 2012 och en verifieringsstudie genomfördes som omfattade tre olika testsituationer där upptäckarförmågan hos hund och soldat mättes och jämfördes.

Läs mer om Verifieringsstudien (PDF-dokument, 1,4 MB)

Film

En kort introduktion till de två rapporterna som Svenska Brukshundklubben gjort på uppdrag av Försvarsmakten.