Räddningshund

Regler, kursplaner, protokoll och övriga blanketter som används vid utbildning av räddningshundekipage och funktionärer finns här.

Regler och anvisningar

Regler för räddningshundprov (PDF-dokument, 3,4 MB)
(Gäller fr o m 2020-07-01 - 2021-12-31)
Tillägg: Vid ruinsök ska hunden bära skyddsskor vid behov.

Nya regler för räddningshundprov fr o m 2022-01-01 (PDF-dokument, 185 kB)
(Observera att regler för delproven, som är inofficiella, kommer att ligga separat utanför detta officiella regelverk)

Anvisningar för lämplighetstest räddningshund (PDF-dokument, 639 kB)
(Gäller fr o m 2019-03-01)

Regler för sjöräddningshundprov (PDF-dokument, 5,0 MB)
(Gäller fr o m 2022-01-01 - 2026-12-31)

Anvisningar funktionskontroll sjöräddningshund (PDF-dokument, 675 kB)
(Gäller fr o m 2020-07-01)

Anvisningar lydnadsprov (PDF-dokument, 343 kB)

Regler för nationellt räddningshundtest (NRT) (PDF-dokument, 176 kB)
(Gäller fr o m 2019-03-01)

Konditionsprov och samarbetsövning under grundutbildning och NR-helg (PDF-dokument, 757 kB)(Gäller fr o m 2021-11-16)

Blanketter

Anmälan räddningshundkurs (PDF-dokument, 382 kB)

Anmälan delprov 1 (PDF-dokument, 401 kB)

Anmälan delprov 2 (PDF-dokument, 228 kB)

Anmälan certifikatprov (PDF-dokument, 229 kB)

Anmälan till prov för sjöräddningshund (PDF-dokument, 139 kB)

Arbetsgivarintyg räddningshund under utbildning (PDF-dokument, 91 kB)

Arbetsgivarintyg räddningshund certifierad (PDF-dokument, 91 kB)

Arbetsgivarintyg sjöräddningshund (PDF-dokument, 255 kB)

Hälsodeklaration för hundförare (PDF-dokument, 92 kB)

Intyg MH (eller BPH) (PDF-dokument, 40 kB)

Skadeanmälan hund vid övningar/kurser/prov (PDF-dokument, 140 kB)

Utvärdering central kurs (PDF-dokument, 156 kB)

Besiktningsblankett nationell räddningshund (PDF-dokument, 192 kB)

Protokoll

Protokoll lämplighetstest (PDF-dokument, 150 kB) Gäller fr o m 2019-05-09

Protokoll delprov 1 räddningshund och sjöräddningshund (PDF-dokument, 713 kB) Gäller fr o m 2019-05-09

Protokoll delprov 2 sjöräddningshund (PDF-dokument, 194 kB)

Protokoll delprov 2  (PDF-dokument, 156 kB) Gäller fr o m 2019-05-09

Protokoll delprov 3 sjöräddningshund (PDF-dokument, 153 kB)

Protokoll certifikatprov sjöräddningshund (PDF-dokument, 155 kB)

Protokoll certifikatprov (PDF-dokument, 135 kB) Gäller fr o m 2019-05-09

Protokoll RHFU (PDF-dokument, 209 kB)

Protokoll NRT (PDF-dokument, 100 kB) Gäller fr o m 2021-10-08

Protokoll sammanfattning NRT (PDF-dokument, 73 kB)

Protokoll lydnadsprov (PDF-dokument, 48 kB)

Protokoll funktionskontroll sjöräddningshund (PDF-dokument, 41 kB)

Protokoll konditionsprov och samarbetsövning (Excel-dokument, 97 kB)

Resultatlista räddningshundprov (PDF-dokument, 587 kB)

Styrdokument

Kursplan räddningshundkurs (PDF-dokument, 137 kB)

Kursplan sjöräddningshundkurs (PDF-dokument, 148 kB)

RN-träning - MSB:s styrka NUSAR (PDF-dokument, 1,2 MB)
(Gäller fr o m 2021-12-07)

Räddningshundförarutbildning (PDF-dokument, 191 kB)
(Gäller fr o m 2018-02-21)