Arrangör av SM

Att anordna ett SM för räddningshundar är en möjlighet att få använda sin kreativitet och sina kontakter för att göra ett kul arrangemang!

Svårigheten på ett SM sitter inte i figurantlegorna lika mycket som i det att det är just ett SM, och oavsett om någon lega kan tyckas "enkel" så kommer det alltid att finnas möjlighet att utse en vinnare!

Det är mer rättvise med utmanande miljöer än med klurig vittring, för miljön den består medan vittringsförhållandena kan ändras från ekipage till ekipage.

Deltagare

Deltagande ekipage skall uppfylla kraven enligt reglerna:

  • Hund skall vara godkänd TJH Räddning, nationell alternativt sjösök.
  • Hund skall vid anmälan vara "påställd", d v s ha genomfört godkänd funktionskontroll/NRT inom föreskriven tid före anmälan.
  • I mån av plats kan samtliga certifierade räddningshundar, även definitivt avställda, delta.
  • Hund skall ha uppnått 18 månaders ålder.
  • Föraren skall vara medlem i SBK.
  • Hunden kan föras av annan förare, dock ska det vara en utbildad räddningshundförare.
  • Maximalt antal deltagare vid RH-mästerskap är 15.

Upplägg

SM är uppdelat på två dagar, lördag-söndag. Fredag eftermiddag genomförs veterinärbesiktning och lottning.

Mer information

Visst låter det spännande! Visst vill du vara med och hjälpa till! Kontakta utskottet för samhällsnytta.