Tjänstehundsnytt

Utskottet för samhällsnyttas nyhetsbrev

2021

Nyhetsbrev tjänstehund kvartal 1 2021 (PDF-dokument, 2,4 MB)

2020

Nyhetsbrev tjänstehund kvartal 4 2020 (PDF-dokument, 2,5 MB)

Nyhetsbrev tjänstehund kvartal 3 2020 (PDF-dokument, 2,4 MB)

Nyhetsbrev tjänstehund kvartal 2 2020 (PDF-dokument, 1,8 MB)

Nyhetsbrev tjänstehund kvartal 1 2020 (PDF-dokument, 2,9 MB)

2019

Nyhetsbrev tjänstehund kv 4 2019 (PDF-dokument, 1,2 MB)

Nyhetsbrev tjänstehund kv 3 2019 (PDF-dokument, 2,6 MB)

Nyhetsbrev patrullhund - kv 2 2019 (PDF-dokument, 3,1 MB)

Nyhetsbrev patrullhund - kv 1 2019 (PDF-dokument, 3,9 MB)

2018

Nyhetsbrev patrullhund - kv 4 2018 (PDF-dokument, 2,3 MB)

Nyhetsbrev patrullhund - kv 3 2018 (PDF-dokument, 3,8 MB)

Räddningshundverksamheten i förändring - juli 2018