Tjänstehundsnytt

Utskottet för samhällsnyttas nyhetsbrev

2021

Nyhetsbrev tjänstehund kvartal 4 2021 (PDF-dokument, 3,6 MB)

Nyhetsbrev tjänstehund kvartal 3 2021 (PDF-dokument, 1,6 MB)

Nyhetsbrev tjänstehund kvartal 2 2021 (PDF-dokument, 1,8 MB)

Nyhetsbrev tjänstehund kvartal 1 2021 (PDF-dokument, 2,4 MB)

2020

Nyhetsbrev tjänstehund kvartal 4 2020 (PDF-dokument, 2,5 MB)

Nyhetsbrev tjänstehund kvartal 3 2020 (PDF-dokument, 2,4 MB)

Nyhetsbrev tjänstehund kvartal 2 2020 (PDF-dokument, 1,8 MB)

Nyhetsbrev tjänstehund kvartal 1 2020 (PDF-dokument, 2,9 MB)