Utskottet för samhällsnytta

Utskottet för samhällsnytta inom Svenska Brukshundklubben arbetar med tjänstehundfrågor. Här presenteras utskottets ledamöter och arbetsgrupper.

Ledamöter i utskottet

Stefan Dahlhielm sammankallande
Peter Jakob ledamot (patrullhund)
Malin Liljesson ledamot (patrullhund)
Thomas Ericson ledamot (räddningshund)
Maud Gustavsson ledamot (sjöräddningshund)
Ingrid Jansson ledamot (räddningshund)
Mona Brantlind adjungerad
Jöran Wikbladh adjungerad

Kontakt på förbundskansliet

Kontakt på förbundskansliet för utskottet är handläggaren för tjänstehund.

Utskottets organisation

Bild på utskottets organisation med arbetsgrupper och projektgrupper samt namn på sammankallande i grupperna. (PDF-dokument, 63 kB)

Utskottet ansvarar för

 • Att fastställa utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och prov patrullhund- och räddningshundar
 • Utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier
 • Uttagning, utbildning och prov av patrullhund- och räddningshundar
 • Information om tjänstehunden i samhället
 • Information om Svenska Brukshundklubben som frivillig försvarsorganisation
 • Rekrytering av medlemmar till avtalsutbildning
 • Information och rekrytering av ungdomar till tjänstehunds ungdomsverksamhet
 • Tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för SM/DM för tjänstehundar
 • Förbundstävlingar såsom SM för tjänstehundar
 • Utveckla former för arbetsprov
 • Etablera Brukshundklubben som den självklara samarbetspartnern för utbildning av samhällsnyttiga hundar
 • Aktivt arbeta för att hitta nya områden där hunden kan vara samhällsnyttig