Lagar & förordningar

Djurskyddslagar, förordningar, strikt hundägaransvar och restriktioner för lösgående hundar är saker som du måste känna till som hundägare. Läs tipsen här från oss i Svenska Brukshundklubben.

Ett gott djurskydd

Sveriges Jordbruksverk ställer krav på dig som hundägare för ett gott djurskydd. Bland annat att du måste registrera och id-märkta din hund.

Jordbruksverket ger dig också information om vad hunden behöver för att må bra, vid resor, när de blir sjuka och kring tillstånd för verksamhet med hundar. All information hittar du på www.jordbruksverket.se

Strikt hundägaransvar

Hundägaren eller den som har hand om hunden har "strikt ansvar" och är alltid skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till. Man har dock rätt att kräva tillbaka pengarna från den som egentligen och bevisligen orsakat skadan. Det strikta ansvaret gäller även om ex en annan lös hund kommer in i din trädgård, oavsett staket, din hund är bunden etc. Blir den andra hunden skadad är du som ägare skadeståndsansvarig, trots att den andra hunden inte har på din tomt att göra. Detta ansvar kan dock jämkas eftersom även den andra hundägaren har strikt ansvar och därmed borde ses som medvållande. Kontrollera att din hemförsäkring även innehåller ansvar och rättsskydd, det kan annars bli mycket dyrt om din hund ställer till med något.

Ta kontaktuppgifter till de andra inblandade

Det är viktigt att ta kontaktuppgifter på inblandade hundägare vid hundslagsmål. Det är inte alltid man upptäcker skador i stressen och tumultet efter ett hundslagsmål.

Se över din hemförsäkring

Se också till att din hemförsäkring innehåller en ansvarsförsäkring. Annars kan du råka ut för att betala stora pengar för skador som din hund orsakat.

Restriktioner för lösa hundar

1 mars - 20 augusti

Under tiden 1 mars till 20 augusti ska hundar inte springa lösa där det kan finnas vilt. Under resten av året ska hundar hållas under uppsikt och förhindras från att driva eller förfölja vilt.

Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Vår tolkning är att det inte nödvändigtvis betyder att hunden alltid måste vara kopplad. I praktiken är det dock få hundägare som kan uppnå lagens hårda krav utan att hunden hålls i koppel. Regeringen kan meddela föreskrifter och om det finns skäl att skydda vilt får sådana föreskrifter innebära att koppeltvång gäller.

Kommunernas egna föreskrifter

Förutom dessa regler har varje kommun egna föreskrifter. Ta kontakt med din kommun för att ta del av de regler som gäller lokalt. Hundförbud gäller till exempel ofta för lekplatser, på kyrkogårdar och allmänna badplatser.

Ha alltid hunden under uppsikt

Även utanför hundförbudstiden är det viktigt att tänka på att alltid ha hunden under uppsikt. Känner du inte dig helt säker på inkallningen av din hund, ta det säkra före det osäkra och behåll din hund kopplad eller i lina.

Dispens för Svenska Brukshundklubben

Genom en dispens från Länsstyrelsen har Svenska Brukshundklubben tillstånd att få genomföra tränings-, prov- och tävlingsverksamhet med lösgående hundar från 1 mars till 20 augusti. Läs mer om vår dispens på sidan Dispens för träning och tävling.

Hundägaren och allemansrätten

Enligt allemansrätten 2 kap 15 § "Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan."

Allemansrätten innebär en begränsad rätt att använda annans fastighet – mark och vatten – främst genom att färdas över den, åtminstone till fots, och under en kortare tid uppehålla sig där. Denna rätt gäller även om inte ägaren eller den som annars bestämmer över fastigheten har samtyckt till att marken används på sådant sätt.

Allmänheten får inte ta sig sådana friheter att markägaren och andra fastighetens invånare tillfogas någon nämnvärd olägenhet eller skada: hemfriden (i vidsträckt mening) och markägarens ekonomiska intressen får inte kränkas.

Inom Brukshundklubben brukar vi praxis att alltid söka markägarens godkännande vid prov- och tävlingstillfällen.