Råd till hur du väljer kull/uppfödare

Här har vi i Svenska Brukshundklubben samlat information om vad du bör tänka på när du väljer valp och uppfödare.

Seriösa hunduppfödare följer rasens Rasspecifika Avelsstrategi - RAS

Uppfödare ska i val av avelsdjur alltid ta hänsyn till hela hunden, dvs. dess utseende, exteriör och dess fysiska hälsa och mentalitet. Genom att uppfödare kan motivera sina val av avelsdjur blir det lättare för dig som valpköpare att hitta din framtida familjemedlem.

Undersök följande för den kull du är intresserad av:

 • Föräldrarnas och övrig släkts höftledsstatus
 • Föräldrarnas och övrig släkts mentala status på MH (Mentalbeskrivning Hund)
 • Övriga rekommendationer enligt RAS för aktuell bruksras
 • Om rasklubben har egen valphänvisning - kolla att kullen ligger där
 • Läs även på rasklubbens hemsida för mer statistik och information

Via länken uppe till höger under "Uppfödarstatistik" kommer du till listor över uppfödare. Listorna redovisar per ras hur varje unik uppfödare har utvärderat sin avel i form av andelen höftledsröntgade avkommor samt andelen MH-beskrivna avkommor. Listan redovisar för registreringsåren 2005-2014.

Hunddata samt Avelsdata på SKK.se

Olika typer av hälsodata, tävlingsresultat, exteriördata samt resultat på MH hittar du på Hunddata som ligger på SKK.se. Här hittar du all data som finns registrerad för varje individ. Du behöver veta antingen hundens registreringsnummer eller dess fullständiga namn.

Rasklubbarna har också mycket information och vissa rasklubbar har speciella valphänvisare som kan svara på frågor och tala om vilka uppfödare som har eller planerar valpkullar. De kan även hjälpa dig med att tolka all den information och statistik som finns om respektive kullar.

Kontakt med uppfödaren

Du kommer få en mängd frågor när du kontaktar uppfödare. En seriös uppfödare är noga med att både du och hunden ska få de bästa förutsättningarna för en lång och trevlig tid tillsammans.

Att tänka på vid val av uppfödare:

 • Att det är en/flera person/er som du kan känna förtroende för
 • Be att få träffa BÅDE tiken och valparna hemma hos uppfödaren
 • Att tiken är tillgänglig för valparna under deras första 8 veckor. Det är en viktig del i deras utveckling.
 • Uppfödaren bör ställa frågor och ställa krav på dig som blivande valpköpare. Detta för att såväl måna om sina valpar som att du ska få de bästa förutsättningarna i ditt kommande hundägande.
 • En del uppfödare vill att valpköparna ska tävla med sina hundar. Det är viktigt att dina ambitioner stämmer överens med uppfödarens.

Var ärlig och tala om vad du vill få ut av din hund. På så sätt kan uppfödaren hjälpa dig att välja en valp som har de bästa förutsättningarna att passa dina önskemål.

Mentalbeskrivning MH är obligatoriskt för bruksraser

Inom Svenska Brukshundklubben kräver vi att alla avelsdjur ska ha genomgått Mentalbeskrivning Hund (MH). Om du funderar på att skaffa en bruksras, var noga med att kolla detta - Mentalbeskrivning.

Uppfödar-MH

För att främja aveln av mentalt friska individer så bör en stor andel av varje uppfödares avkommor ha genomfört MH. Fråga uppfödaren om den har tänkt att samla ihop kullen efter 1-årsdagen för ett så kallat Uppfödar-MH, där hela kullen samlas för att gå MH tillsammans. Det är ett ypperligt tillfälle att få lära mer om din egen hund, men också om kullsyskonen, samtidigt som du hjälper både uppfödaren samt rasen att utvärdera mentaliteten.

Valpens egenskaper

Fråga vilka egenskaper din potentiella valp kan väntas få förutom de rastypiska. Du och din valp ska leva ihop och du behöver veta om uppfödaren och du delar värderingar angående hälsa och mentalitet.

Pris på valpen

Priserna kan variera beroende på ras och uppfödare. Fråga om priset i ett tidigt skede. Dels för att slippa överraskningar och dels för att uppfödaren inte ska kunna ändra sig senare. Räkna också med kostnader för bädd, halsband, mat, försäkringar, valpkurs med mera.

Uppfödarens krav på dig

Vissa uppfödare vill att valpköparen ska tävla och utbilda sin hund. Var noga med att dina ambitioner stämmer överens med uppfödarens. Om uppfödaren inte har några krav på valpköparen är det ett varningstecken. Alla seriösa uppfödare månar om att deras valpar får ett aktivt liv, även om det inte innefattar tävlande.

En god relation med valpens uppfödare är värt mycket. Att kunna ställa frågor och få stöd är mycket viktigt för att valpen och du som hundägare ska få de bästa förutsättningarna.

Hälsa på hos uppfödaren

Du bör hälsa på uppfödaren och träffa tiken eller båda föräldrarna. Då får du en uppfattning om hur din potentiella valp kan bli.

Många uppfödare väntar gärna med besök tills valparna är fyra veckor. Orsaken är att valparna är infektionskänsliga och både valparna och tiken behöver lugn och ro första tiden.

Vid leverans ska du få

 • Svenska Kennelklubbens köpeavtal (skriftligt)
 • Registreringsbevis i Svenska Kennelklubben - valpens identitetshandling
 • Råd angående skötsel och utfodring
 • Eventuellt filt eller leksak
 • Valpen ska vara nybesiktigad (inom 7 dagar före leverens) med veterinärintyg i original
 • Valpen ska vara ID-märkt
 • Valpen ska vara avmaskad
 • Valpen ska vara vaccinerad mot Parvo.

Övriga vaccinationer ska göras av ägaren när valpen är ca 11-12 veckor. Valpen ska vara minst 8 veckor (först då är valpen fysiskt och socialt mogen att lämna tik och kullsyskon).

Bra om du också får

 • Information om rasen
 • Information om hundförsäkring
 • Information om valpkurser och eventuella valpträffar.