Rapporter

Här kommer vi att fylla på med olika rapporter som berör brukshundraserna.

Utvärdering av RAS för bruksraserna

Rapporten "Utvärdering RAS 2009-2014", som ligger tilll höger under Dokument, är en utvärdering av bruksraserna för perioden 2009-2014. Rasklubbarna är 19 till antalet och det finns totalt 25 rasvarianter. För att kunna jämföra utfall raser emellan har de indelats i följande grupper där 1A-C består av raser från grupp 1 och där grupp 2A består av de från grupp 2:

 • Grupp 1A – Cattledog, Collie kh, collie lh, Kelpie och Shepherd
 • Grupp 1B – Beauceron, Briard, Picard, Bouvier, Chodský pes och Vit Herdehund
 • Grupp 1C – Belgisk vallhund, Hollandse Herdershond och Schäfer
 • Grupp 2A – Boxer, Dobermann, Hovawart, Riesenschnauzer och Rysk Svart Terrier

SBK gör med denna rapport en sammanställning och en jämförelse för några av de mer vanliga målen för bruksraserna vilka är:

 1. Andel av populationen som HD-röntgas
 2. Utfallet avseendet dysplasi
 3. Andel av populationen som ED-röntgas
 4. Utfallet avseendet anmärkning ED
 5. Andel av populationen som MH-beskrivs
 6. Andel som MT-testas per registreringsår
 7. Andel som kommer till start på bruksprov
 8. Andel som exteriörbeskrivs
 9. Andel som ställs ut officiellt Alla mål ovan redovisas per registreringsår, då det är bästa sätt att kunna tyda förändringar över tid och många RAS innehåller även mål som skall redovisas per registreringsår.

I rapporten finns det avslutningsvis ett diagram per ras där man kan se utfallet för HD grad A-E för registreringsåren 2009-2014.