Statistik

Här hittar du statistik över resultat för olika hundraser som kan vara intressanta för både rasklubbar, uppfödare och valpköpare.

Bakgrund

Ett av målen för Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa är att "skapa förutsättningar för friska och sunda hundar med de mentala och fysiska egenskaper som gör att de kan uppfylla sina uppgifter". Ett sätt att nå detta mål är att presentera statistik som är relevant för aveln av brukshundraser. På statistiksidorna presenteras statistik gällande mentalitet, hälsa och exteriör.

Materialet på statistiksidorna uppdateras med jämna mellanrum. Vill du sprida materialet, dela sidan eller länka till den för att säkerställa att du tar del av eller sprider den senaste informationen.

Läs mer om hur Svenska Brukshundklubben hanterar personuppgifter.

Mental status per ras

Hundars mentalbeskrivningar (MH) är värdefull information för ägarna. All data registreras även i Svenska Kennelklubbens databas Hunddata. Därifrån går det att ta fram genomsnittliga värden på hundrasernas mentala status. På denna sida presenterar vi värden och spindeldiagram för våra brukshundraser och övriga raser som har minst 30 hundar som genomfört MH.

MH per brukshundras och kennel

I diagrammen på denna sida presenteras resultaten på ett sätt som ska vara lättare att läsa och tyda för olika intressenter som konsumentupplysning. Detta kan vara rasklubbar, uppfödare och valpköpare. Diagrammen bygger på officiella MH-resultat som finns tillgängliga för alla via SKK Avelsdata.

Röntgen- och MH-statistik per uppfödare av brukshundras

På denna sida hittar du rasvisa listor över uppfödare av brukshundras där andelen höftledsröntgade respektive mentalbeskrivna avkommor under åren 2009-2018 framgår för olika uppfödare.