Australian shepherd

En australian shepherd är en lyhörd och arbetsvillig hund som kräver en engagerad förare. Den är i grunden en vall- och boskapshund, men passar för många olika aktiviteter. En frisk ras som i regel lever länge.

Historik

Rasen har utvecklats i USA från hundar som sannolikt kom från Europa via Australien under 1800-talet. Det iögonfallande utseendet som ursprungligen vann beundran bidrog till att de amerikanska får- och boskapsuppfödarna fortsatte utvecklingen av denna "versatile" mångfascetterade ras. För att få den allsidiga hund man behövde på gårdarna avlades den på sin vallningsförmåga, vaktinstinkt samt förmåga att lösa problem och arbeta självständigt. Dessa egenskaper är rasens signum än idag och den är en fortsatt populär ras på farmer och rancher.

Rasens moderklubb Australian Shepherd Club of America (ASCA) grundades 1957 och ingick som en del av den internationella kennelklubben, FCI till slutet av 80-talet. För att kunna medverka på stora officiella utställningar, krävdes dock ett medlemskap i AKC (American Kennel Club). Därför valde en grupp, på den tiden, att bryta sig ur ASCA för att bilda en egen rasklubb. Och med egen rasstandard beviljades deras medlemskap i AKC 1991. Därmed hamnade ASCA utanför FCI och rasen fick två standards. Den rasstandard vi har i Sverige är AKCs.

Användningsområde

Australian shepherd även kallad "aussie" är en intelligent arbetshund med vall- och bruksegenskaper. Dess ursprungliga instinkter kan dock förekomma i olika grad i olika linjer. Då rasen utvecklats för arbete behöver deras intelligens och arbetslust användas till något konstruktivt. Bruksarbete eller vallning där hunden får använda sina förmågor till självständigt arbete är något som rasklubben förespråkar. Lydnad, agility, rallylydnad, nosework, freestyle m.fl. är också aktiviteter en aussie uppskattar. Rasen är en kroppsvallande ras och en s.k. "loose eyed" vallare vilket innebär att den använder sin fysiska närvaro att flytta på djur som ankor, får och nötkreatur. Rasen är en trogen kamrat och som har uthållighet att arbeta hela dagar.

Hälsa

Australian shepherd anses vara en frisk ras som procentuellt sett är relativt fri från sjukdomar. För att få hundar registrerade (i Svenska Kennelklubben, SKK) krävs i aussiens fall att föräldrardjuren före parning har känd HD-status dvs höftleder samt har känd mentalstatus på mentalbeskrivning (MH) . Det sistnämnda innebär att avelsdjur (födda från och med den 1 jan. 2016) ska ha alla rutor i MH-protokollet ikryssade. Det finns en MH-idealprofil på rasklubbens hemsida, där det tydligt framgår vilka kryss som är önskvärda och icke önskvärda i protokollet. Observera också att rasklubbens krav för valphänvisning är högre än SKKs registeringskrav.

Egenskaper/Mentalitet

Rasen skall ha ett jämnt humör, vara vänlig och sällan grälsjuk. Den kan vara något reserverad vid första mötet med obekanta människor, men ska inte vara skygg, rädd eller aggressiv. Aussien är en intelligent och mångsidig arbetshund som är lättlärd, lyhörd, reagerar snabbt och kan ha vaktinstinkt. På grund av sin bakgrund behöver den aktiveras såväl fysiskt som psykiskt men även få utrymme för att ta det lugnt.
Rasklubben har sett tendenser (2016) på brister när det gäller orädslor och socialitet, varför ett extra fokus ligger på dessa egenskaper (mer info finns på sask.nu).

Storlek och utseende

Önskvärd mankhöjd för hanar är 51–58 cm och för tikar 46–53 cm. Rasen är välbalanserad, något längre än hög, medelstor och medelkraftig med medelkraftig benstomme. Pälsen skall vara medellång och måttligt grov. Färgerna är många och färgteckningen mycket individuell. Färger som förekommer är blue merle, svart, red merle, röd, alla med eller utan vita tecken eller tantecken. Rasen skall vara uppmärksam och livlig, smidig och vig, solid och muskulös utan att vara grov och klumpig. Alla former av överdrifter i storlek, grovlek och päls är felaktigt enligt rasstandarden. Medfödd stubbsvans förekommer.

Pälsvård

Rasen ska ha en funktionell päls utan överdrifter. En korrekt pälsad australian shepherd kräver ingen omfattande pälsvård. Regelbunden genomkamning, lite intensivare i fällningsperioderna bör räcka för att hålla den fri från tovor.

Övrigt

Förutsättningen för att en australian shepherd ska passa just dig är att du tänker igenom den mängd aktivitet och arbete du är beredd att ge din hund. Bakgrunden innebär att aussien har andra egenskaper än en ren sällskaps- och familjehund.

Mer information

Avelsansvaret för rasen ligger under Svenska brukshundklubben (SBK) och därmed finns det officiell statistik att tillgå över bl.a. hälsa och mentalitet.

På rasklubbens webbplats www.sask.nu finns ytterligare fakta och värdefull information. Läs gärna de rasspecifika avelsstrategierna (RAS) som uppdateras vart femte år. Kontakta gärna rasklubben för mer information: sekreterare[at]sask.nu.