Chodský pes

Chodský pes är en livlig, uppmärksam och arbetsvillig hund som passar de flesta aktiva hundägare. Rasen härstammar från Tjeckien och lämpar sig för många typer av aktiviteter.

Ursprung

Chodský pes härstammar från Tjeckien. "Pes" betyder hund på tjeckiska och Chodsko är en region i västra Tjeckien. Gränsen mellan Tjeckien och Tyskland var ända från 1100-talet en viktig gräns för att importera/exportera varor. Chodskofolket ansvarade för att bevaka denna gräns mellan 1200-talet och fram till 1620-talet. Man har hittat bilder på hundar som liknar chodský pes på vapensköldar från denna tid. När gränsen inte längre behövde bevakas användes hundarna som gårds-/vakt-/vall- och familjehundar.

Chodský pes egenskaper

Chodský pes är en livlig hund med snabba reaktioner. Uppmärksam, lättkontrollerad och tillgänglig. Den är djärv med starka nerver och mycket vaksam. Chodský pes har ett mycket väl utvecklat luktsinne.

Chodský pes är en vänlig, aktiv hund som passar för alla typer av ägare/familjer som är aktiva och vill göra roliga saker tillsammans med sin hund.

Lämpliga aktiviteter för rasen

Chodský pes är en mycket anpassningsbar ras och passar därför utmärkt som familjehund, men mår bäst om den får använda sin energi och intelligens till olika typer av aktiviteter. I hemlandet används rasen bl.a. till vallning, spårning, sökarbete, agility och skydd. På grund av sin oräddhet, smidighet och vänlighet har också flera chodský pes utmärkt sig som utomordentliga räddningshundar och terapeut/vård hundar.

Sjukdomar

Ännu finns för få hundar i Sverige för att kunna fastställa några vanliga sjukdomar i Sverige. I Tjeckien har man sett en viss problematik med höftledsdysplasi.

Avelsarbete

Rasklubben vill bidra till ett gott hundägarskap genom att varje presumtiv valpköpare förstår vad som krävs av en ägare för att en chodský pes ska vara en sund, harmonisk och lycklig hund.

Rasklubben vill också bidra till en frisk och sund avel av rasen chodský pes genom att:

  • förbättra HD-statistiken
  • minska inavelsfaktorn, då det finns ett relativt litet antal individer finns det också få individer i avel vilket utgör en risk för inavel om man inte uppmärksammar detta
  • bibehålla chodský pes som en orädd, vänlig och positiv hund som tycker om att vara aktiv

Antal hundar i Sverige

fotoRomcanaDeVerováI oktober 2010 godkände Svenska Kennelklubben chodský pes som ras. Sedan dess har intresset för rasen ökat stort! Den första registrerade chodský pes i Sverige är tiken Kalista Daraskár, född 2009, som registrerades i SKK 2010.