Mage & tarm

Mag- och tarmproblem är en vanlig orsak till veterinärbesök. Vi i Svenska Brukshundklubben ger dig tips på hur du kan försöka dämpa kräkningar och diarré.

Kräkning eller lös avföring

Lyckligtvis är mag-tarmproblem oftast snabbt övergående. Hunden/katten kräks och/eller har lös avföring någon enstaka gång, sedan är allt som vanligt igen. Därför är talesättet "en gång är ingen gång" mycket passande i detta sammanhang.

Några enkla åtgärder att prova

Har din hund/katt upprepade kräkningar och/eller diarré utan att ha nedsatt allmäntillstånd, kan du själv genom några enkla åtgärder hjälpa ditt djur. Skulle ditt djurs allmäntillstånd vara påverkat (loj, apatisk, nedsatt aptit) bör du kontakta veterinär.

Börja med att svälta ditt djur under ett dygn, men ge fri tillgång till vatten. Under detta inledande dygn kan du dessutom ge ett fiberpreparat, till exempel Canicur eller Pro-kolin, som finns att köpa hos veterinär. De innehåller fibrer som minskar passagehastigheten i tarmen samt binder upp en del vävnadsgifter. Det ger kroppen en hjälp till självhjälp att återställa vätske- och saltbalansen.

Har symptomen försvunnit under detta inledande dygn av svält och eventuellt Canicur-fibrer, så är det sedan dags att ge lättsmält kost till exempel kokt fisk, kokt ris eller potatismos i små portioner 4-6 gånger per dag i 4-6 dagar. Antalet fodertillfällen kan under denna period successivt reduceras tills du är nere i normalt antal måltider. Har under denna tid allt gått som det ska, kan du slutligen efter 4-6 dagar med dietkost, successivt gå över till normalkost på 2-3 dagar. Vid återfall bör du kontakta veterinär omgående. Ditt djur kan ha svalt ett främmande föremål och en operation kan bli nödvändig!

Eventuell avmaskning

När hunden/katten mår bra igen bör du fundera på när din hund/katt senast blivit avmaskad. Är det så att det gått lång tid sedan förra avmaskningen eller du har sett mask i kräkning eller avföring bör du genomföra en avmaskning. Du kan till exempel köpa Axilur receptfritt på apoteket och ge enligt anvisning i förhållande till djurets vikt. Axilur är ett "snällt" avmaskningsmedel som inte brukar ge några störningar, men får ej ges till dräktiga djur under vissa perioder. Läs mer om mask >>

Kroniska symptom

Tyvärr finns det tillfällen då symptomen kommer tillbaka trots följda dietråd och eventuell avmaskning. Hunden/katten kanske har enstaka men återkommande perioder av kräkningar och lös avföring. Symptom som kräkning av galla på tom mage, blodblandade kräkningar, matvägran, kräkning av osmält föda, bullrande mage samt slemmiga eller blodiga diarréer kan förekomma.

Byt till lättsmält och skonsamt foder

I lindriga fall kan det räcka med att byta till ett för tarmen mer lättsmält och skonsamt foder. Det är därför klokt att i detta läge konsultera veterinär, för att komma fram till det lämpligaste alternativet för ditt djur. Ofta behövs dock en noggrannare undersökning/utredning av patienten för att på bästa möjliga sätt komma till rätta med besvären.

Mag-tarmutredning

Mag-tarmutredning innefattar inte bara en genomgång av mage och tarm. Man måste titta på hela patienten och ofta även patientens miljö, för att förvissa sig om att det inte är andra sjukdomar eller ev miljöfaktorer, som i sin tur påverkar mage och tarm negativt.

En sådan utredning inleds med ett ingående samtal med veterinären där det fokuseras på ditt djurs symptombild, utfodring och miljö. Sedan följer en typisk undersökning av patienten. Analyser utförs på blod och avföring (det är därför bra om du har med avföringsprov, cirka en matsked från tre olika tillfällen, blandade i samma påse). Avföringsprover bör inte vara äldre än 1-2 dagar och ska förvaras i kylskåp fram till veterinärbesöket. I många fall kan röntgenundersökning med ev kontrastpassage bli aktuell.

Undersökning genom gastrorektoskopi

Den bästa informationen om tillståndet i patientens mage och tarm erhålls i de flesta fall genom en gastrorektoskopi. Med hjälp av ett endoskop som införs via munnen eller analöppningen (under narkos) undersöks mag-tarmkanalens vävnader för blotta ögat samtidigt som vävnadsprover tas. Dessa prover bedöms av specialutbildade vävnadspatologer på laboratorium. Provsvar brukar dröja cirka 7-10 dagar. Ofta sätts behandling in i väntan på provsvar, som sedan kan resultera i vissa korrigeringar av medicineringen.

För undersökning av magsäck och främre tunntarm krävs endast 12 timmars svält före ingreppet. Vid rektoskopi, då grovtarm undersöks, krävs 2-3 dagars svält samt flera lavemang för att tarmen ska vara fri från avföring, för bästa möjliga bedömning. Djurkliniken Roslagstull har resurser, kompetens och lång erfarenhet av utredningar av mage och tarm på hund/katt. I de allra flesta fall leder utredningen fram till en behandling som ger patienten ett besvärsfritt liv alternativt en kraftigt förbättrad livskvalitet.

Källa: Constantin Strömbäck, leg vet, Djurkliniken Roslagstull