Medlemsförmån - försäkring personolycksfall ingår

Som medlem i Svenska Brukshundklubben ingår en kompletterande personolycksfallsförsäkring vid olycka på våra arrangemang och anläggningar. Nytt avtal ger bl a 0 kronor i självrisk.

Vi har från 1 april 2016 tecknat avtal med nytt försäkringsbolag. Några förbättringar är att självrisken försvunnit och att åldern har höjts till 56 år, innan reducering inträder.

Ett komplement

Försäkringen ska ses om ett komplement till din privata personolycksfallsförsäkring.

Anmäl skada

Om du råkat ut för en olycka på någon av Brukshundklubbens aktiviteter, kan du så snart du varit hos läkaren, anmäla skadan till Länsförsäkringar. På skadeblanketten ska Brukshundklubben intyga att du har besökt en verksamhet som omfattas av försäkringen. Skadeblanketten hittar du här (PDF-dokument, 1,1 MB)

Svenska Brukshundklubbens förbundskansli, rasklubbar eller lokalklubbar kan tyvärr inte svara på specifika försäkringsfrågor relaterat till din skada utan vi hänvisar istället direkt till försäkringsbolagets skadeavdelning.

Telefonnummer till skadeavdelningen är 08-588 424 12.

Denna försäkring täcker inte skador på hundar och vi rekommenderar därför att du tecknar en hundförsäkring hos Agria.

När & var försäkringen gäller

Försäkringen gäller när personolycksfallsskada inträffar under verksamhet som anordnats av Svenska Brukshundklubben, Sveriges Hundungdom och Svenska Kennelklubben med specialklubbar.

Försäkringen gäller även när personolycksfallsskada inträffar under verksamhet som övriga samarbetsparter arrangerar åt Svenska Brukshundklubben för Svenska Brukshundklubbens medlemmar, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Sveriges kommuner och länsstyrelser.

För vilka försäkringen gäller

Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i Svenska Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom. Försäkringen gäller också för Svenska Brukshundklubbens och Sveriges Hundungdoms personal som inte är medlemmar men som deltar i verksamhet.

Försäkringen täcker även åskådare/deltagare vid Brukshundklubbens aktiviteter samt figuranter/funktionärer som deltar i verksamhet anordnad av Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom.

Försäkringens omfattning

Ingår

Belopp

Medicinsk och ekonomisk invaliditet

Tio prisbasbelopp

Ersättning för behandlings- och läkningstid

Utifrån skadans (diagnosens) läkningstid

Tandskadekostnader

Under längst fem års tid

Kläder och glasögon

Upp till ett halvt prisbasbelopp

Övriga merkostnader

Upp till tre prisbasbelopp

Hjälpmedel vid invaliditet

Upp till ett prisbasbelopp

Psykologiskt stöd i krissituation

Upp till ett halvt prisbasbelopp

Vanprydande ärr

Dödsfallsersättning

Enligt tabell

Ett prisbasbelopp

Reducering av invaliditetsbeloppet sker med 5 procentenheter per år från och med 56 års ålder.

Prisbasbeloppet 2016 är 44 300 kronor.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.