Medlemsförmån - försäkring personolycksfall ingår

Som medlem i Svenska Brukshundklubben ingår en kompletterande personolycksfallsförsäkring vid olycka på våra arrangemang och anläggningar.

Ett komplement

Försäkringen ska ses om ett komplement till din privata personolycksfallsförsäkring.

Anmäl skada

Om du råkat ut för en olycka på någon av Brukshundklubbens aktiviteter, kan du så snart du varit hos läkaren, anmäla skadan till Länsförsäkringar. På skadeblanketten ska Brukshundklubben intyga att du har besökt en verksamhet som omfattas av försäkringen. Skadeblanketten hittar du här (PDF-dokument, 1,1 MB)

Svenska Brukshundklubbens förbundskansli, rasklubbar eller lokalklubbar kan tyvärr inte svara på specifika försäkringsfrågor relaterade till din skada utan vi hänvisar istället direkt till försäkringsbolagets skadeavdelning.

Anmäl skada via telefon: 08-588 424 12

Denna försäkring täcker inte skador på hundar och vi rekommenderar därför att du tecknar en hundförsäkring hos Agria.

När & var försäkringen gäller

Försäkringen gäller när personolycksfallsskada inträffar under verksamhet som anordnats av Svenska Brukshundklubben, Sveriges Hundungdom och Svenska Kennelklubben med specialklubbar.

Försäkringen gäller även när personolycksfallsskada inträffar under verksamhet som övriga samarbetsparter arrangerar åt Svenska Brukshundklubben för Svenska Brukshundklubbens medlemmar, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Sjöräddningssällskapet, Sveriges kommuner och länsstyrelser.

För vilka försäkringen gäller

Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i Svenska Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom. Försäkringen gäller också för Svenska Brukshundklubbens och Sveriges Hundungdoms personal som inte är medlemmar men som deltar i verksamhet.

Försäkringen täcker även åskådare/deltagare vid Brukshundklubbens aktiviteter samt figuranter/funktionärer som deltar i verksamhet anordnad av Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom.

Försäkringens omfattning

Ingår

Belopp

Medicinsk och ekonomisk invaliditet

se försäkringsbesked

Kostnader för hjälpmedel vid invaliditet

se försäkringsbesked

Ärr

se försäkringsbesked

Behandlings- och läkningstid

se försäkringsbesked

Personliga tillhörigheter

se försäkringsbesked

Merkostnader

se försäkringsbesked

Tandskadekostnader

se försäkringsbesked

Kristerapi efter traumatisk händelse

se försäkringsbesked


Dödsfall på grund av olycksfall

se försäkringsbesked

Reducering av invaliditetsbeloppet sker med 5 procentenheter per år från och med det år försäkrad fyller 56 år, men aldrig lägre än 25%.

Försäkringen ger inte rätt till efterskydd eller fortsättningsförsäkring.

Undantag: Försäkringen ersätter inte ekonomisk invaliditet när försäkrad är bosatt och folkbokförd utanför Norden.

Prisbasbeloppet 2021 är 47 600 kronor.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.