Projekt klubbwebb 2021

Svenska Brukshundklubben bygger tillsammans med Sogeti AB en ny webbplats under 2021. Följ utvecklingen på den här sidan och se hur webbplatsen växer fram under året.

Nu bygger vi "Mitt SBK" för den enskilda hundägaren och alla våra medlemmar vare sig du är funktionär, förtroendevald, tävlande, kursdeltagare etc. Helt enkelt en webbplats där du ska känna igen dig och snabbt hitta relevant information.

På den här sidan kommer vi löpande att lägga upp information om vad som är på gång i projektet. Bilden överst på sidan kommer att uppdateras allt eftersom vi går framåt i projektplanen (håll koll på den blå hunden så ser du vart i preocessen vi är för tillfället).

Hur ser planeringen ut?

Lanseringen av den nya webbplatsen kommer att ske i tre steg:

  1. Huvudwebbplatsen, den centrala organisationens hemsida, lanseras i första steget ungefär vid årsskiftet 2021/2022.
  2. I steg två planeras för att distrikt och rasklubbar ska kunna ansluta.
  3. Lokalkubbarna får möjlighet att ansluta under steg tre.

Innan lanseringen kommer vi att köra testperioder där vi testar funktionerna på huvudwebbplatsen och mot distrikt, rasklub och lokalklubb för att se att allt fungerar som det är tänkt. I anslutning till testperioden finjusteras webbplasten och allt färdigställs för lansering.

Senaste nytt:

V. 18 Designarbetet pågår för fullt och utvecklarna jobbar med "baksidan". Baksidan är den del som vi inte kommer att se så mycket av när webbplatsen är klar, men där finns alla funktioner kodade för att framsidan ska fungera på det sätt vi vill att den ska fungera.

Design som är klar är bla sidhuvud, menyval, landningssidor, sökresultatsidor, artikelsidor och nyhetssidor. Det som kommer härnäst är kartfunktionen - hur det ska se ut och fungera - för att hitta en lokalklubb/distrikt/rasklubb och designen av övriga sidtyper.

Bild på hur landningssida kan komma att se ut (upplagd 2021-05-07):

Landningssida smal skärm

Historik, vad har hänt hittills?

Designarbetet påbörjades under V. 14. Nedan ser du en skiss på hur en nyhetssida kan komma att se ut på nya webben (upplagd 2021-04-15):

Skiss nyhetssida nya webben

- Projektstart 29 mars.
- Avtal skrevs 17 mars 2021 med Sogeti AB.
- Utvärdering av inkomna anbud, intervjuer, referenstagning mm.
- Anbudsöppning 4 februari 2021, 14 anbud inkom.
- Annonsering 11 jan 2021.
- Upphandlingsdokumenten färdigställdes vid årsskiftet 2020/2021.
- Förstudien för SBK klubbwebb levererades i maj 2020.

Frågor? Hör av dig till Ulrika Norell, projektledare