Projekt klubbwebb 2021

Svenska Brukshundklubben bygger tillsammans med Sogeti AB en ny webbplats under 2021. Den nya webbplatsen kommer inte bara att bli en ny hemsida för förbundet, utan huvudfokus i projektet ligger på att bygga en webbplats för våra klubbar, distrikt och rasklubbar. En webbplats som ger oss en gemensam plattform där klubbarna kan dra nytta av gemensam design med lokal anpassning och all funtionalitet som byggs in. Följ utvecklingen på den här sidan och se hur webbplatsen växer fram under året!

Nu bygger vi "Mitt SBK" för den enskilda hundägaren och alla våra medlemmar vare sig du är funktionär, förtroendevald, tävlande, kursdeltagare etc. Helt enkelt en webbplats där du ska känna igen dig och snabbt hitta relevant information.

På den här sidan kommer vi löpande att lägga upp information om vad som är på gång i projektet. Bilden överst på sidan kommer att uppdateras allt eftersom vi går framåt i projektplanen (håll koll på den blå hunden så ser du vart i preocessen vi är för tillfället).

Hur ser planeringen ut?

Lanseringen av den nya webbplatsen kommer att ske i tre steg:

  1. Huvudwebbplatsen, den centrala organisationens hemsida, lanseras i första steget ungefär vid årsskiftet 2021/2022.
  2. I steg två planeras för att distrikt och rasklubbar ska kunna ansluta.
  3. Lokalkubbarna får möjlighet att ansluta under steg tre.

Innan lanseringen kommer vi att köra testperioder där vi testar funktionerna på huvudwebbplatsen och mot distrikt, rasklub och lokalklubb för att se att allt fungerar som det är tänkt. I anslutning till testperioden finjusteras webbplasten och allt färdigställs för lansering.

Senaste nytt:

Sprintdemo 3 visade den i princip färdiga designen och en hel del av funktionaliteten börjar nu ta form. Otroligt spännande att se hur webbplatsen nu växer fram "på riktigt" i Umbraco (CMS:et). Idag fick vi en ordentlig titt på administratörs/redaktörs-läget.

Vi bygger en gemensam event- och kurskalender som kan filtreras på ort, distrikt, typ av aktivitet mm. De klubbar som väljer att ansluta till webbplatsen kommer att kunna lägga upp sina kurser och andra aktiviteter i kalendern, vilket gör att alla i hela Sverige kan se tex om en klubb planerar en valpkurs, ett distrikt har en tävlingsledarutbildning på gång, utskottet för hundägarutbildning arrangerar lärarutbildning, FS har möte, kongressen närmar sig eller en rasklubb arrangerar ett mentaltest osv.

Nyhetshanteringen på webbplatsen blir lokal i första hand, dvs på förbundssidan syns förbundets nyheter och på en lokalkubbs sida syns klubbens nyheter, men det kommer att gå att se alla nyheter i hela organisationen (bland de anslutna klubbarna/distrikten/ rasklubbarna) genom användarvänlig filtrering.

Den efterlängtade sökfunktionen kommer också! Vi får en kraftfull sökmotor med en användarvänlig filtreringsfunktion.

Historik, vad har hänt hittills?

Sprintdemo nummer två visade designen som snart är klar. Designern har gjort ett fantastiskt jobb med att ta fram utseende på alla olika komponenter som vi kommer att ha på den nya webben! Det mesta av designarbetet är nu klart, det kommer naturligtvis att bli en del mindre delar som behöver göras lite längre fram, men det stora arbetet är nu färdigt.

Utvecklarna jobbar för fullt med att bygga all funktion som går ihop med designen för att så småningom bli den färdiga webbplatsen. Vi fick se de delar som är klara och har också fått inloggning i systemet för att vi ska kunna vara med bakom kulisserna och börja testa de mest grundläggande delarna.

Några skisser på designen (2021-06-01):

Skiss på hur förbundssidan kan komma att se utKlicka här för att se hela skissen (Image-dokument, 2,4 MB)

SBK Kalender litenKlicka här för att se hela skissen (Image-dokument, 387 kB)

Eventsida litenKlicka här för att se hela skissen (Image-dokument, 828 kB)

Måndag 10 maj hade vi den första sprintdemon med Sogeti. Där gick vi igenom den design som är klar och utvecklarna visade vad som händer på "baksidan". Artikelsidan är i princip klar och där fick vi en demo av hur de olika delarna funkar tillsammans - mycket intressant att se hur redaktörsläget kommer att fungera.

Vi fick också se en liten glimt av det kommande mediebiblioteket där vi kommer att kunna sätta en fokuspunkt på de foton som laddas upp, vilket gör att alla beskurna bilder har samma fokus automatiskt. De olika bildformat som kommer att användas på webbplatsen kommer att läggas upp automatiskt i samband med att vi laddar upp en bild, så vi behöver bara välja format istället för att redigera bilderna som vi gör idag.

En glimt av den kommande sökresultatsidan (upplagd 2021-05-10):

Bilden visar sökresultatsidan på SBK:s nya klubbwebb

V. 18 Designarbetet pågår för fullt och utvecklarna jobbar med "baksidan". Baksidan är den del som vi inte kommer att se så mycket av när webbplatsen är klar, men där finns alla funktioner kodade för att framsidan ska fungera på det sätt vi vill att den ska fungera.

Design som är klar är bla sidhuvud, menyval, landningssidor, sökresultatsidor, artikelsidor och nyhetssidor. Det som kommer härnäst är kartfunktionen - hur det ska se ut och fungera - för att hitta en lokalklubb/distrikt/rasklubb och designen av övriga sidtyper.

Bild på hur landningssida kan komma att se ut (upplagd 2021-05-07):

Landningssida smal skärmKlicka här för att se hela skissen (Image-dokument, 2,2 MB)

Designarbetet påbörjades under V. 14. Nedan ser du en skiss på hur en nyhetssida kan komma att se ut på nya webben (upplagd 2021-04-15):

Skiss nyhetssida nya webben

- Projektstart 29 mars.
- Avtal skrevs 17 mars 2021 med Sogeti AB.
- Utvärdering av inkomna anbud, intervjuer, referenstagning mm.
- Anbudsöppning 4 februari 2021, 14 anbud inkom.
- Annonsering 11 jan 2021.
- Upphandlingsdokumenten färdigställdes vid årsskiftet 2020/2021.
- Förstudien för SBK klubbwebb levererades i maj 2020.

Frågor? Hör av dig till Ulrika Norell, projektledare