Organisation

Svenska Brukshundklubben har omkring 60 000 medlemmar, närmare 300 lokala klubbar fördelade på ett tjugotal distrikt, rikstäckande rasklubbar och ett förbund.

Medlemmar

Våra 60 000 medlemmar har tecknat medlemskap i någon eller några av våra lokala klubbar och/eller rasklubbar.

Varje medlem har möjlighet att lämna förslag och motioner till sin förening och kan på så sätt påverka Svenska Brukshundklubbens verksamhet.

Lokala brukshundklubbar

Våra närmare 300 lokala brukshundklubbar runt om i Sverige drivs som enskilda ideella föreningar. Varje förening ansvarar för sin verksamhet, ekonomi och kontakten med sina medlemmar. Klubbarna utser egna representanter till sina distrikt.

Distrikt

Våra 18 distrikt runt om i Sverige stödjer våra lokala klubbar på olika sätt. Det kan till exempel vara kring utbildning av instruktörer och ansökningar om tävlingar och utställningar. Varje distrikt ansvarar för sin verksamhet, ekonomi och kontakten med sina lokala klubbar. Varje distrikt utser egna representanter till förbundets årliga kongress.

Rikstäckande rasklubbar

Vårt avelsansvar för ett tjugotal brukshundraser bedrivs genom våra rikstäckande rasklubbar. De drivs som enskilda föreningar och kan vara organiserade i regioner med lokalområden. Varje rasklubb ansvarar för sin verksamhet, ekonomi och kontakten med sina medlemmar. Varje klubb utser egna representanter till förbundets årliga kongress.

Förbundet

Förbundet, vår riksorganisation, styrs av besluten på kongressen. Förbundsstyrelsen är vald för att verkställa och leda arbetet utifrån de fattade besluten. Förbundets roll är att driva organisationen framåt och skapa förutsättningar för verksamheterna i lokala klubbar, distrikt och rasklubbar.