Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen (FS) är Svenska Brukshundklubbens verksamhetsledning under tiden mellan kongresserna.

Förbundsstyrelsens organisation

Förbundsstyrelsen (FS) består av nio ledamöter som väljs genom personval med fyra ledamöter vid varje kongress. Mandattiden är två år, utom för ordförande som har mandatperiod på ett år. Tre suppleanter väljs också, som kan gå in vid ordinarie ledamöters frånvaro.

Fördelat ansvar

I förbundsstyrelsens organisationen är ansvaret fördelat på sex olika utskott, varav det verkställande utskottet (VU) är ett utskott. Utskotten arbetar med ämnesområden som är relativt omfattande och som löper över lång tid. För mer avgränsade ämnesområden kan förbundsstyrelsen bilda tillfälliga arbetsgrupper.

Utskotten

Verkställande utskottet Utskottet för organisation
Utskottet för prov och tävling Utskottet för hundägarutbildning
Utskottet för avel och hälsa Utskottet för samhällsnytta

Utskotten leds av en sammankallande, som är ledamot i förbundsstyrelsen och skapar en direktkontakt mellan förbundsstyrelsen och utskotten. Till utskottet knyts personer med kunskaper och goda kontakter inom verksamhetsområdet. Utskotten kan bilda arbetsgrupper för specifika kunskapsområden.

Det är förbundsstyrelsen som utser utskottsledamöterna och varje utskott ser löpande under året över sin egen sammansättning och sina arbetsgrupper.

Arbets- och delegeringsordning

Förbundsstyrelsens arbets- och delegeringsordning styr vilka frågor och ärenden som ett utskott (med utskottsgrupper) ska behandla och inom vilka områden ett utskott har rätt att fatta beslut. Förbundsstyrelsen kan upphäva beslut tagna i utskotten.

Läs Förbundsstyrelsens arbets- och delegeringsordning på sidan Stadgar & policyer.

Ledamöter i förbundsstyrelsen

Piia Nora, förbundsordförandePiia Nora förbundsordförande
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Exteriörbeskrivare briard.
Brinner för: Människor och kommunikation samt sunda hundar.
Vad du inte visste: Tävlat inofficiellt i vallning, åker gärna MC och är orädd för spindlar. Har stor passion för att laga god mat.

Anneli Hultman, 1:e vice ordförande
Anneli HultmanIngår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Adjungerad till utskottet för avel och hälsa och ansvarig för Svenska Schäfermästerskapen IGP. Instruktör och Provledare IGP. Tävlingsansvarig i Sk Gefle och revisor i Schäferdistrikt Gävleborg och Sk Gefle
Brinner för: Poblemlösning
Vad du inte visste: Odlar mängder av tomater och chili!

Barbro olssonBarbro Olsson, 2:e vice ordförande
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Ordförande i Kopparbergs BK, revisor i SBK Närkedistriktet, sammankallande i SKK:s valberedning, instruktör, tävlingsledare bruks & lydnad, ringsekreterare och utbildare av ringsekreterare
Brinner för: Objektiv hundavel, tydlighet, civilkurage, respekt för varandra även om man inte tycker lika
Vad du inte visste: För mig att veta och för er att komma på
Lars_CarlborgLars Carlborg, skattmästare
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer
Fredrik Berg, ledamotFredrik_Berg
Andra uppdrag: SBK-instruktör, tävlingsledare bruks, revisorssuppleant Ronneby BK, ledmot i Blekingedistriktets styrelse.
Brinner för:
Att hitta lösningar som för Brukshundklubben framåt
Vad du inte visste: Tar gärna en tur med båten i skärgården.
Bengt Blomqvist, ledamotBengt_Blomkvist
Andra uppdrag:
Ordförande i Lilla Edets Brukshundklubb och ordförande i Västra distriktet. Föreningscoach. Tävlingsledare i bruks samt tävlingssekreterare.
Brinner för: Inget speciellt.
Vad du inte visste: Att hänga i husvagnen och åka till Norrland är något som jag uppskattar mycket.
Stefan DahlhielmStefan Dahlhielm, ledamot
Andra uppdrag: För närvarande har jag uppdrag som kassör i en rasklubb. All min tid utanför förbundsledamotsuppdraget går åt till att vara sammankallande i utskottet för samhällsnytta.
Brinner för: Att hitta lösningar som driver SBK mot en utvecklande framtid, där SBK löser problemen.
Vad du inte visste: Jag gillar att laga och äta god mat.
Arne Jonsson, ledamotPorträtt Arne Jonsson
Andra uppdrag: Föreningscoach, ledamot i Skånes distriktsstyrelse och revisor i lokalklubbar
Brinner för: Hundägareutbildning och fiske
Vad du inte visste: Skåning, som bor i Halland och har rötterna i Västerbotten.
Anders Östling, ledamotPorträtt Anders Östling
Andra uppdrag: Föreningscoach, domare bruks, patrull, bruksprov och lydnad. Tävlingsansvarig i Dalarna.
Brinner för: Att våra medlemmar ska trivas i vår organisation.
Vad du inte visste: Är väldigt sugen på att skaffa motorcykel.
Åsa TidermanÅsa Tiderman, suppleant
Andra uppdrag: Ordf. i Svenska Chodský pesklubben, exteriörbeskrivare för chodský pes, tävlingsledare i lydnad och nosework, sitter i tävlingssektorn och utbildningssektorn i distriktet, utbildningssektorn i lokalklubb, sammankallande i valberedning i distriktet samt instruktörsutbildad.
Brinner för: Goda relationer mellan både människor och hundar, och en sund och långsiktig god avel.
Vad du inte visste: Att jag gillar 80-tals hårdrock, gärna AC/DC och Kiss.
Peter JakobPeter Jakob, suppleant
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Västernorrlands älghundklubb
Brinner för: Frisk och sund tjänstehund
Vad du inte visste: Kan sitta och titta på ett guppande flöte en hel dag
Gunilla AnderssonGunilla Andersson, suppleant
Andra uppdrag: Ledamot i utskottet för avel och hälsa, sammankallande i UG exteriör, UG utvecklingsarbete, sammankallande i AG digitalisering och kommunikation, exteriörbeskrivare för vit herdehund, ringsekreterare, certifierad utställningsarrangör samt valberedningen i Småland-Ölands Kennelklubb.
Brinner för: Jag brinner för mycket.... Utveckling, kunskap och respekt. En sund organisation att utvecklas och verka i - för alla.
Vad du inte visste: Manisk svampplockare som gillar att flugfiska, helst med egenbundna flugor.

Mandat

Förbundsstyrelsens mandat framgår på valberedningen informerar.