Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen (FS) är Svenska Brukshundklubbens verksamhetsledning under tiden mellan kongresserna.

Förbundsstyrelsens organisation

Förbundsstyrelsen (FS) består av nio ledamöter som väljs genom personval med fyra ledamöter vid varje kongress. Mandattiden är två år, utom för ordförande som har mandatperiod på ett år. Tre suppleanter väljs också, som kan gå in vid ordinarie ledamöters frånvaro.

Fördelat ansvar

I förbundsstyrelsens organisation är ansvaret fördelat på sex olika utskott, varav det verkställande utskottet (VU) är ett utskott. Utskotten har av förbundsstyrelsen delegerat ansvar för olika verksamhetsområden som är relativt omfattande och som löper över lång tid. För mer avgränsade ämnesområden kan förbundsstyrelsen bilda tillfälliga arbets-, berednings och projektgrupper.

Förbundsstyrelsens utskottsorganisation

Verkställande utskottet Utskottet för organisation
Utskottet för prov och tävling Utskottet för hundägarutbildning
Utskottet för avel och hälsa Utskottet för samhällsnytta

Utskotten leds av en sammankallande, som är ledamot i förbundsstyrelsen vilket skapar en direktkontakt mellan förbundsstyrelsen och utskotten samt förankring i beslutsprocesser. Utskotten består av ett antal ledamöter, personer med kunskaper och goda kontakter inom verksamhetsområdet, vilka utses av förbundsstyrelsen. I utskottet är ledamöterna sammankallande för olika utskottsgrupper knutna till utskottets verksamhet.

Utskottsgrupperna arbetar kontinuerligt med verksamhetsspecifika frågor på utskottens uppdrag. Detta sker i samråd med utskottet och enligt fastställd ansvars- och delegeringsordning. Utskottsgrupperna har att rapportera till sina respektive utskott. Personer som ingår i utskottsgrupper utses av utskotten, vilka löpande under året ser över sin egen sammansättning och sina utskotts- och arbetsgrupper. Personer i utskottsgrupper byts inte nödvändigtvis ut om en ny utskottssammankallande för utskottsgruppen tillträder. Utskotten kan bilda arbetsgrupper för specifika kunskapsområden.

Arbets- och delegeringsordning

Förbundsstyrelsens arbets- och delegeringsordning styr vilka frågor och ärenden som ett utskott (med utskottsgrupper) ska behandla och inom vilka områden ett utskott har rätt att fatta beslut. Förbundsstyrelsen kan upphäva beslut tagna i utskotten.

Läs Förbundsstyrelsens arbets- och delegeringsordning på sidan Stadgar & policyer.

Ledamöter i förbundsstyrelsen

Piia NoraPiia Nora, förbundsordförande
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Exteriörbeskrivare briard.
Brinner för: Människor och kommunikation samt sunda hundar.
Vad du inte visste: Tävlat inofficiellt i vallning, åker gärna MC och är orädd för spindlar. Har stor passion för att laga god mat.

Anneli Hultman, 1:e vice ordförande
Anneli HultmanIngår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Adjungerad till utskottet för avel och hälsa och sitter i styrgruppen för specialsök. Instruktör och provledare IGP. Tävlingsansvarig i Sk Gefle och revisor i Schäferdistrikt Gävleborg och Sk Gefle.
Brinner för: Poblemlösning. strategi och utveckling.
Vad du inte visste: Kan fortfarande gå ned i spagat.

Barbro olssonBarbro Olsson, 2:e vice ordförande
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Ordförande i Kopparbergs BK, revisor i SBK Närkedistriktet, sammankallande i SKK:s valberedning, instruktör, tävlingsledare bruks & lydnad, ringsekreterare och utbildare av ringsekreterare.
Brinner för: Objektiv hundavel, tydlighet, civilkurage, respekt för varandra även om man inte tycker lika.
Vad du inte visste: För mig att veta och för er att komma på.
Lars_CarlborgLars Carlborg, skattmästare
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer

Gunilla AnderssonGunilla Andersson, ledamot
Andra uppdrag: Ledamot i utskottet för avel och hälsa, sammankallande i UG exteriör, UG utvecklingsarbete, sammankallande i AG digitalisering och kommunikation, exteriörbeskrivare för vit herdehund, ringsekreterare, certifierad utställningsarrangör samt valberedningen i Småland-Ölands Kennelklubb.
Brinner för: Jag brinner för mycket.... Utveckling, kunskap och respekt. En sund organisation att utvecklas och verka i - för alla.
Vad du inte visste: Manisk svampplockare som gillar att flugfiska, helst med egenbundna flugor.

Fredrik Berg, ledamotFredrik_Berg
Andra uppdrag: SBK-instruktör, tävlingsledare bruks, revisorssuppleant Ronneby BK, ledmot i Blekingedistriktets styrelse.
Brinner för:
Att hitta lösningar som för Brukshundklubben framåt.
Vad du inte visste: Tar gärna en tur med båten i skärgården.
Arne JonssonArne Jonsson, ledamot
Andra uppdrag: Föreningscoach, ledamot i Skånes distriktsstyrelse och revisor i lokalklubbar.
Brinner för: Hundägarutbildning och fiske.
Vad du inte visste: Skåning, som bor i Halland och har rötterna i Västerbotten.
Peter LindPeter Lind, ledamot
Andra uppdrag: Ordförande i Svenska Riesenschnauzerklubben, Info-PR kommittén SRSK, Ledningsgrupp för Kongress och Konferens 2020 och 2021.
Brinner för: Bruksraser – speciell plats i hjärtat då för Riesen, bruksgrenar/IGP, lärande för både människa och hund samt att arbeta tillsammans med, och lära sig av, människor och hundar för att driva och utveckla Brukshundklubben och bruksraserna in i en ljus och skimrande framtid.
Vad du inte visste: Läst måleri och skulptur på konstuniversitet i London, startat och avslutat Performance Art "Live Action" i Paris tillsammans med en konstvän, spelat i både synth- och rockband i ungdomen, finns på skiva och vann en musiktävling – cyklar gärna och då med klassiska racercyklar från 70/80-talet som restaureras och sedan kör i lopp som t ex Eroica i Toscana där senast över 8 000 entusiaster var med i Chianti Classico regionen.
Anders ÖstlingAnders Östling, ledamot
Andra uppdrag: Föreningscoach, domare bruks, patrull, bruksprov och lydnad. Tävlingsansvarig i Dalarna.
Brinner för: Att våra medlemmar ska trivas i vår organisation.
Vad du inte visste: Är väldigt sugen på att skaffa motorcykel.

Åsa TidermanÅsa Tiderman, suppleant
Andra uppdrag:
Exteriörbeskrivare för chodský pes, sitter i tävlings- och utbildningssektorn i Svenska Chodský pesklubben, sitter i rasklubbens valberedning, sitter i distriktets tävlingssektor, tävlingsledare i lydnad och nosework, sammankallande i valberedning i distriktet samt instruktörsutbildad.
Brinner för: Goda relationer mellan både människor och hundar, och en sund och långsiktig god avel.
Vad du inte visste: Att jag gillar 80-tals hårdrock, gärna AC/DC och Kiss.

Carin JosefssonCarin Josefsson, suppleant
Andra uppdrag: Ordförande i Övre Norrlands distrikt, Patrullhunds instruktör, FM kontrollant, Specialsöksdomare, Hundbefäl. SBK-instruktör.
Brinner för: Tjänstehundsverksamheten och utbildningar/lärande. Jag brinner även för den ideella verksamheten och vill att alla ska känna sig delaktiga och välkomna. I och med mitt "civila" arbete som specialpedagog så klappar mitt hjärta extra hårt för att få lärmiljöer att vara anpassade för varje individ och i Brukshundklubben alla ekipage oberoende vad de har för förutsättningar.
Vad du inte visste: Att jag har tävlat i körsång.

Elisabeth ArebarkElisabeth Arebark, suppleant
Andra uppdrag: Ordförande i Blekingedistriktets rallylydnadskommitté, tävlingssekreterare bruks/lydnad och rallylydnad, MH figurant, SBK-instruktör, Utbildar nya tävlingssekreterare, suttit med i konferensledningen för organisationskonferensen år 2020-2021.
Brinner för: Att få alla att känna sig delaktiga inom Brukshundklubben oavsett vilken ras man äger. Att lösa problem som kan uppstår inom klubbarna. Att finna lösningar som för Brukshundklubben framåt.
Vad du inte visste: Tar gärna en tur med "cabben" en härlig sommardag.

Mandat

Förbundsstyrelsens mandat framgår på valberedningen informerar.