Kongress

Svenska Brukshundklubbens kongress hålls varje år och är vårt högst beslutande organ. Där deltar distrikt och rasklubbar som representanter för våra medlemmar.

Kongressen arrangeras varje år och är Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ. Förbundsstyrelsen leder kongressen och varje distrikt och rasklubb finns representerade för att tillsammans med vald styrelse, i demokratisk ordning, lägga upp riktlinjer för verksamheten.

---------------------------------------------------------------------------------------

Kongressen 2020

Kongressen genomförs 2020 för första gången som ett digitalt fullmäktigemöte på distans via Svenska Kennelklubbens försorg, och i enlighet med SKK:s regler för hur fullmäktigemöten ska genomföras hösten 2020.

Datum: 24 - 25 oktober

Plats: Digitala verktygen Zoom och Vote-It (det senare för votering)
Tid: Lördagen den 24 oktober kl. 09:00–16:00 samt söndagen den 25 oktober kl. 09:00–15:00 (vid behov)

Ljud- och bildupptagning

Notera att kongressen kan komma att streamas och att ljud- och bildupptagningar kan förekomma. Dessa kan komma att publiceras som komplement till kongressprotokollet på vår hemsida samt i andra av Brukshundklubbens kanaler. All kommunikation sker i talarstol/mic pga inspelning.

Information läggs upp kontinuerligt inför kongressen.

---------------------------------------------------------------------------------