Guide till digital kongress

Här presenteras guide för det digitala genomförandet av Svenska Brukshundklubbens kongress 2021.

Kommunikation under kongressen

  • Om du har problem med inloggningen i Zoom, har problem med uppkoppling som bryts eller behöver komma i kontakt med förbundskansliet nås vi under pågående kongress på nedan angivna telefonnummer.
  • För VoteIT-support kontakta Svenska Kennelklubbens mötesstöd enligt nedan.
  • Presidiet kontaktas under kongressen, vid tex förändringar i röstlängden, inlämnande av förslag eller reservationer, på nedan angiven e-post.

Kommunikation med förbundskansliet

Support Zoom

Tel 1: 073-778 33 37
Tel 2: 073-778 32 56

Katarina Swahn: 08-505 875 03, katarina.swahn(a)brukshundklubben.se.

Kommunikation med rösträknare samt mötesstöd

Support VoteIT

Fredrik Bruno: 08-795 31 17, fredrik.bruno(a)skk.se.

Moa Källström: 0760-19 88 39, moakkallstrom(a)gmail.com.

Kommunikation med presidiet

Skriftlig kommunikation med presidiet, vid tex förändring i röstlängd, förslag eller reservationer sker till kongress(a)brukshundklubben.se.

Vid denna kontakt ska följande uppgifter anges;

Delegatnummer
Namn
Instans - Distrikt eller rasklubb
Förslagets nr, motionens nr eller övrig punkt på dagordningen
Tydlig motivering, förslag eller tilläggsyrkande.

Mötesstöd och rösträknare

Vi har vid den digitala kongressen rösträknare och mötesstöd genom representanter från Svenska Kennelklubben: Fredrik Bruno och Moa Källström.

Förslag till arbets- och beslutsordning

Kongressen beslutar om arbets- och beslutsordning (PDF-dokument, 691 kB) att gälla för kongressen 2021.

Mötets förutsättningar och genomförande

I inledningen av kongressen kommer vi att gå igenom förutsättningar och de verktyg som vi använder oss av under kongressen. Detta för att tillsammans få ett bra och konstruktivat digitalt möte.

Arbets- och beslutsordning

Förslag på arbets- och beslutsordning (PDF-dokument, 691 kB).

Råd och tips för bra digitala möten

Här har vi samlat lite råd och tips för bra digitala möten.

Guider till de digitala systemen

Guide till Zoom (PDF-dokument, 697 kB) (videokonferens)

Gudie till VoteIT (PDF-dokument, 357 kB)(vid voteringar)