Info till delegater

Här samlar vi information till delegater inför den digitala kongressen den 8 - 9 maj 2021.

Information inför ditt deltagande i den digitala kongressen

Mycket av den information som du som delegat behöver under den digitala kongressen hittar du under gudie till digital kongress samt digitala förutsättningar och råd och tips för bra digitala möten.

Information att tänka på:

  • Var hittar jag mitt delegatnummer? - Vänsterkolumnen i utskickad röstlängd, finns även i högerkolumnen på denna sida.
  • Hur begär jag ordet? - Ange instans och namn i mötet. Eller ange delegatnummer, instans och namn i Zoom-chatten.
  • Om jag får problem med uppkopplingen vad gör jag då? - Ring Zoom-supporten för kongressen.
  • Hur kan jag förbereda mig och hur deltar jag i ett digitalt möte? - Lite tips finns här.

Information om länk till Zoom-mötet för den digitala kongressen

Måndagen samma vecka som den digitala kongressen genomförs kommer alla anmälda personer att, per e-post, motta en inbjudan med länk till det aktuella Zoom-mötet för kongressen.

Inbjudan till deltagande i digitalt Zoom-möte respektive VoteIT-möte sker till den e-postadress som angivits i samband med anmälan till kongressen.

Kongresshandlingar finns att läsa på förbundets hemsida och tillskickas anmälda delegater samt övriga deltagare. I år finns valet att avstå fysiska handlingar för att spara på milön.

Diskussionsforum

Information om diskussionsforumen hittar ni här.

Kallelse till den digitala kongressen

Kallelse till kongressen återfinns i Brukshunden nr 1 och 2 2021 samt SBK-info nr 8 2020 samt nr 1 ch 2021. Särskild kallelse skickades per e-post till distrikt och rasklubbar den 10 mars. Kallelse lades även ut på hemsidan den 10 mars.

Utöver distrikt och rasklubbarnas delegater deltar även: förbundsstyrelsen, mötesstöd och rösträknare från Svenska Kennelklubben, valberedningen, revisorer, motionärer, mötets ordföranden, UG styrdokument, sammankallande för förberedande valberedningskommittén, kanslipersonal och representant för tidningen Brukshunden.

Upplägg

Till denna andra digitala kongress i Svenska Brukshundklubbens historia tar vi med oss erfarenheter från höstens lyckade digitala kongress. Även denna gång kommer det att genomföras förberedande diskussionsforum. Förhoppningen är att dessa forum ska ge möjlighet till givande och förberedande diskussioner inför de beslut som ska fattas på kongressen.

Förbundsstyrelsen för dialog och informerar om kongressens upplägg och de nya förutsättningarna både här på hemsidan och i direkt kommunikation med distrikt och rasklubbar via dialogmöten.

Preliminärt tidsprogram

Preliminärt tidsprogram för kongressens förhandlingar finns här. Avsatt tid för kongressen är hela lördagen och delar av söndagen. Dock kan tiden komma att bli kortare. Då vi har förberedande diskussionsforum samt kommer att ha begränsade presentationer med anledning av att det är ett digitalt möte kan kongressen eventuellt komma att bli kortare.

Diskussionsforum

En digital kongress blir av förklarliga skäl annorlunda på flera sätt i både form och utförande. Med anledning av detta bjuder förbundsstyrelsen in distrikt och rasklubbar till två förberedande diskussionsforum. Förhoppningen är att dessa forum ska ge möjlighet till givande och förberedande diskussioner inför de beslut som ska fattas på kongressen.

Diskussionsforumen kommer att genomföras i det digitala verktyget Zoom.

Till diskussionsforumen har distrikt och rasklubbar möjlighet att anmäla en (1) representant per forum. Det är viktigt att representanter tar fullt ansvar för överlämning av information från dessa forum till styrelse och delegat.

Mer information med datum, anmälan mm återfinns i den inbjudan som bifogats kongresskallelsen.

Synpunkter och frågeställningar lämnas senast den 5 april

För att konstruktivt kunna bemöta frågeställningar på verksamhetsberättelse 2020 och övriga kongresshandlingar önskar vi att dessa skickas in senast den 5 april till katarina.swahn(a)brukshundklubben.se. Detta för att frågeställningarna ska kunna beredas inför såväl diskussionsforum som kongress.

Väl förberedd delegat - gemensamt ansvar

Till en digital kongress är det extra viktigt att vara ordentligt påläst på kongresshandlingarna i god tid. Distrikt och rasklubbar bör har diskuterat och förankrat information samt ställningstaganden inför delegaters deltagande på den digitala kongressen.

En väl påläst delegat och deltagande i förberedande diskussionsforum lägger grund för ett tryggt deltagande vid den digitala kongressen.

Digitala verktyg och förutsättningar

De tekniska verktyg och förutsättningarna som gäller för den digitala kongressen kan du läsa mer om här.

Anmälan till kongressen

Anmälan till den digitala kongressen öppnar i januari/februari. Anmälan ska göras senast den 26 mars. Anmälan av deltagare på kongresse sker här.

Mötesstöd och rösträknare

Vi har vid den digitala kongressen mötesstöd och rösträknare genom representanter från Svenska Kennelklubben: Fredrik Bruno och Moa Källström.