Program

Preliminärt program för Svenska Brukshundklubbens digitala kongress 2021.

Lördagen den 8 maj kl. 09:00–16:00  Digital kongress
Söndagen den 9 maj kl. 09:00–15:00  Reservdag - digital kongress (vid behov)

Avsatt tid för kongressen är hela lördagen och delar av söndagen. Dock kan tiden komma att bli kortare. Då kongressen kommer att förekommas av förberedande diskussionsforum samt att presentationer med anledning av att det är ett digitalt möte kommer att vara begränsade kan kongressen eventuellt komma att bli kortare.

Kongressens Zoom-möte öppnar i "väntrummet" kl. 08:00 – 09:00. Detta så att tid finns att se till att teknik och inloggningar fungerar. VoteIT-support kommer att finnas från kl. 08:30. Titta med fördel in i mötet i god tid och se till att allt funkar och ladda sedan upp med vatten, kaffe och frukt.

Tidsprogrammet genomförs i pass om ca 45 minuter. Detta för att bibehålla koncentration, möjliggöra bensträckare mm. Tid för lunch: kl. 11:30–12:30.

Preliminärt tidsprogram för förhandlingarnas båda dagar:

08:00 – 09:00 Zoom-mötet öppnar för inloggning i "väntrummet".
08:30 – 09:00 VoteIT-support tillgänglig.

09:00 – 09:45  Pass 1
10 min paus
09:55 – 10:40  Pass 2
10 min paus
10:50 – 11:30  Pass 3
11:30 – 12:30  (1 timme) Lunchpaus
12:30 – 13:15  Pass 4
10 min paus
13:25 – 14:10  Pass 5
30 min paus
14:40 – 15:20  Pass 6
10 min paus
15:30 – 16:00  Pass 7