Om kongressen

Svenska Brukshundklubbens kongress genomförs varje år och är Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ. Här deltar distrikt och rasklubbar som representanter för våra medlemmar.

Kongressens deltagare

Förbundsstyrelsen leder kongressen. Våra distrikt och rasklubbar har delegater, representanter för medlemmarna, på plats under kongressen och fattar beslut om förbundets framtid. Dagordningen regleras av stadgarna. Även inbjudna hederledamöter och gäster finns närvarande vid förhandlingarna.

Motioner

Motioner till kongressen lämnas in från lokalklubbar (via distrikten), distrikt och rasklubbar. Alla våra medlemmar har på detta sätt möjlighet att genom sin klubb påverka organisationens inriktning och framtid.

Valberedningen

Valberedningen arbetar inför kongressen med att ge förslag på kandidater för val till ny förbundsstyrelse. De ger också förslag på ordförande och vice ordförande att leda kongressen.

Förbundsstyrelsen verkställer

Kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att verkställa de beslut som fattats. Förbundsstyrelsen ska också lämna rapport för genomfört verksamhetsår inför varje kongress.

Förberedande konferens

I januari varje år hålls en organisationskonferens som förberedelse till den kommande kongressen. Där möts representanter från hela organisationen för information och dialog. 2021 genomförs denna konferens digitalt den 5 - 7 februari.

Kongress 2021

Kongressen genomförs digitalt den 8 - 9 maj.

Kongresshandlingar skickas ut till samtliga distrikt och rasklubbar samt till anmälda delegater och gäster som kommer att delta på kongressen.

Anmälan till kongressen

Brukshundklubbens distrikt och rasklubbar utser representanter (delegater) till kongressen. Kallelse skickas ut till distrikt och rasklubbar senast den 1 februari samma år. För 2021 gäller Svenska Kennelklubbens dispenser gällande digitala årsmöten 2021.