Pressmeddelande 100408

Hundangrepp - ett hundägarproblem. Svenska Brukshundklubbens ståndpunkt kring frågan.

Hundangrepp - ett hundägarproblem

Hundangrepp - ett hundägarproblem. Alla hundar kan angripa människor och det bygger i stor utsträckning på individen och inte hundrasen.

Det förekommer cirka 600 hundbett från okända hundar i Sverige varje år, enligt en utredning som regeringen tillsatte 2002, och orsakerna till angreppen kan variera. Svenska Brukshundklubben, som har avelsansvar för 18 hundraser i Sverige, däribland rottweiler, sympatiserar med de drabbade, men vill också ge en nyanserad bild av hundangrepp.

Bilden media gärna målar upp är att det finns vissa raser som oftare angriper människor, men statistiken säger något helt annat. Alla hundar kan angripa människor och det bygger i stor utsträckning på individen och inte hundrasen.

– Rottweiler är en mentalt stark ras som är i stort behov av mental stimulans. Hundägarens ansvar ligger i att tillgodose dessa behov, men alla hundägare är inte kapabla till detta och är därför inte lämpande att ha rottweiler, säger Kerstin Hisengård som är ordförande i mentalkommittén på Svenska Rottweilerklubben.

I Sverige råder strikt hundägaransvar vilket innebär att oavsett vad hunden gör är hundägaren ansvarig för hundens beteende – detta trots att hunden blir provocerad. Många gånger beror hundens oönskade eller aggressiva beteende på hundägarens okunskap.

– Svenska Brukshundklubben erbjuder alla nyblivna hundägare utbildning på lokala brukshundklubbar i hela landet. Genom att gå en valpkurs och lära sig mer om sin hund, förebygger man många problem som kan uppstå senare i livet, berättar Sanna Ameln som är informationschef på Svenska Brukshundklubben.

Svenska Rottweilerklubben erbjuder också sina uppfödare en utbildning där de lär sig att utvärdera sina hundar och hitta lämpliga valpköpare. I utbildningen ingår även att alla uppfödare ska utbilda sina blivande valpköpare så de får rätt information om sitt ägaransvar.

Som en uppmaning till allmänheten rekommenderar Svenska Brukshundklubben att aldrig gå fram till en främmande hund, oavsett ras, utan att ägaren har godkänt detta.

Utredningen

Hund i rätta händer (SOU 2003:46) finns på www.regeringen.se

Kontakt

Svenska Rottweilerklubben
Kerstin Hisengård 08- 550 884 88
www.rottweilerklubben.se

Svenska Brukshundklubben
Sanna Ameln 08-505 875 14, 0705- 22 19 31
sanna.ameln@brukshundklubben.

På onsdagskvällen blev en femårig pojke biten av en rottweiler med svåra bitskador som följd. Denna hemska incident inträffade i Vara på en hundklubb som inte är ansluten till Svenska Brukshundklubben.