Krisberedskapsveckan 2021

Publicerat i: Tjänstehund

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arrangarerar för femte året den så kallade Krisberedskapsveckan tillsammans med kommuner, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer för att informera och engagera människor.

Datum:

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets kampanj som genomförs under vecka 39, den 27 september - 3 oktober, anpassas till den pågående pandemin. Årets tema är demokrati.

Krisberedskapsveckans grundläggande idé

Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig

  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap

  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Krisberedskapsveckan fortsätter alltså att att signalera huvudbudskapet att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram utbildningsmaterial som kan användas av föreningar, på arbetsplatser, i kommuner etc. Ta del av materialet här.

Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen