Kurs & diplomering

I samband med nylanseringen av appen Duktig hund! har Svenska Brukshundklubbens hundägarutbildning skapat ett kursupplägg med diplomering. Detta kursupplägg är tänkt att lokala brukshundklubbar kan använda för att hålla kurser med appen som kursmaterial.

Bakgrund

Appen Duktig hund! Har funnit tillgänglig för hundägare under ett par år och drivits i samarbete mellan Svenska Kennelklubben och Better dog Academy. I år tog Svenska Brukshundklubben över samarbetet från SKK och tillsammans med Better dog Academy sker nu en nylansering av appen.

I samband med nylanseringen har Svenska Brukshundklubbens hundägarutbildning skapat ett kursupplägg med diplomering. Detta kursupplägg är tänkt att lokala brukshundklubbar kan använda för att hålla kurser med appen som kursmaterial.

Syftet med kursen är att ge hundägare och instruktörer motivation och idéer för att öka sina aktiviteter inom Svenska Brukshundklubben.

Användningsområden

Skapa en "Duktig hund" kurs på klubben och träna på övningarna tillsammans. Instruktören visar hur hunden och hundägaren ska lära sig övningarna och kursen avslutas med diplomering. Kursen kan innehålla olika kurser med olika svårhetsgrad. Övningarna går givetvis att använda som komplement i en redan befintlig kurs.

Appen Duktig hund!

Appen kostar 119 kronor och finns att ladda ner på AppStore och Google Play. Den består av korta och informativa utbildningsfilmer i kategorierna introduktion, valpträning, vardagslydnad och aktivering.

De flesta av filmerna visar stegvis hur man lär hunden olika övningar. Andra filmer är mer övergripande och ger hundägaren värdefull kunskap om hundens behov och beteende. Syftet med filmerna är att sprida hundkunskap så att fler hundägare ska upptäcka hur lätt och roligt det är att lära sin hund olika saker, oavsett om det handlar om vardagslydnad eller aktiveringsträning.

Efter nedladdning av appen finns filmerna i telefonen och är alltid tillgängliga. Pedagogiken och övningarna är framtagna för att passa de flesta hundar och hundägare. Filmerna är korta och tydliga. Det blir lätt för hundägaren att med stöd av appen träna hemma när de går kurs. Alla i familjen kan träna hunden efter instruktionerna, vilket gör det lättare för hunden när alla använder samma pedagogik.

Blivande valpägare kan ladda ner appen och ha filmerna som ett stöd när de får hem sin valp. Valpägaren kan börja träna valpen efter filmerna i "Valpträning" redan innan de kommer på kurs. På så vis lär de sig och valpen rätt från början och valpkursen blir lättare och roligare. Även om valpkursen på klubben fullbokad kan man rekommendera hundägaren att ladda ner appen och börja träna valpen.

Kursplan

Förslag på kursplaner för sex kurstillfällen för de olika nivåerna kommer att finnas under sbkutbildning.se, tillgängliga för instruktörer och lärare. Det kommer även att finnas mallar för diplomeringen för de olika nivåerna.

Diplomering av duktig hund

Det finns tre olika sätt att bli diplomerad "Duktig hund". Hunden diplomeras efter kunskapsnivå. Lättaste nivån är grön och svåraste svart. Kriterierna för de olika nivåerna kommer att finnas på sbkutbildning.se. Kostnaden för att bli diplomerad bör ligga runt 300 kr exklusive scarf för SBK medlemmar och 500 kr för icke medlemmar.

Alternativ 1: Kurs på Brukshundklubben

Diplomeringen kan ske i samband med att hundägaren går en "Duktig Hund!-kurs" eller går en kurs på klubben där Duktig hund ingår. Då kan instruktören löpande "pricka av" de övningar hunden har visat att den kan. Detta är ett smidigt alternativ. Dessutom blir det inte så "tävlingsmässigt" vilket många hundägare uppskattar. Kursen avslutas med diplomering. Diplomeringskostnaden och scarfen ingår då i kursavgiften. Detta alternativ är för SBK-medlemmar endast.

Alternativ 2 Diplomering efter självstudier

När deltagaren har tränat in övningar på en viss nivå, visar deltagaren upp övningarna för en instruktör på den lokala brukshundklubben. Instruktören delar sedan ut ett diplom och deltagaren erbjuds att köpa en scarf med samma färg som de uppvisade övningarna. Deltagaren föranmäler sig och tala om vilka övningar hen vill visa (så att arrangören kan förbereda diplomeringen). Blir hunden godkänd måste hen betala innan man får scarf och diplom. Här kan klubben förslagsvis anordna diplomeringsdagar för att spara tid och samtidigt hålla en aktivitet på sin klubb. Detta alternativ bör vara öppet även för icke SBK-medlemmar, för att locka till andra kurser och verksamhet.

Alternativ 3: Diplomeringen på distans

Om deltagaren av olika anledningar inte kan eller vill uppsöka sin lokala brukshundklubb så kan klubben erbjuda deltagaren att skicka in inspelade filmer på utförda övningar. Klubben behöver då utse en person som kan ta emot filmer och diplomera på distans. Mycket smidigt alternativ och bra för dem som t ex behöver diplomeringen som förkunskap (innan de påbörjar en utbildning på SBK) och inte vill gå en hel kurs för detta. Detta kan också vara ett upplägg för dem som aldrig går kurs men som ändå vill visa hur duktig hund de har.

NYHET!
Nu finns det även möjlighet att diplomera sig på distans även om din lokala brukshundklubbe inte har möjlighet till detta. Filma övningarna och maila in dessa till asa.almgren[a]brukshundklubben.se. Kostnaden är 500 kr, där diplomering, scarf och diplom ingår.

Diplom och scarf

Lokalklubben beställer diplom och scarf till sina deltagare via www.brukshundklubben.se/ diplomeringspaket-duktig-hund. Scarfen kan ingå i kurspriset eller så betalar deltagaren scarfen efter diplomeringen.

Ytterligare värde för hundägaren

Det är viktigt att klubben (efter godkännande av föraren) även lägger ut en bild och information på hemsida/FB. Hundägaren blir "stolt", det är bra reklam för klubben och det inspirerar andra.

Vanliga frågor och svar

Måste jag vara medlem i Svenska Brukshundklubben för att kunna bli diplomerad?
Svar: Om deltagaren går en kurs krävs medlemskap. Diplomering av instruktör finns det inget krav. Diplomering på distans krävs inget medlemskap.

Hur lång tid tar en diplomering?
Svar:
Kan ta mellan 15–30 minuter beroende på nivå. Grön går snabbast. Är hunden inte diplomerad sedan tidigare tar det längre tid.

Finns det något ålderskrav på diplomering till Duktig hund?
Svar: Nej

Hur lång tid tar det att bli diplomerad via distans efter att filmklippen skickats in?
Svar: Ca en vecka.

Går det att diplomeras utan appen?
Svar: Nej, appen ska ses som ett kursmaterial som både inkluderar övningarna, pedagogiken och allmän hundkunskap. Vill hundägaren inte betala för appen, kan klubben försöka hitta en lösning på samma sätt som man brukar göra med kurslitteratur i andra kurser.

Vem diplomerar till Duktig hund?
Svar: Alla som är aktiva SBK-instruktörer på en brukshundklubb.