Sund med hund

Inom friskvårdsprojektet Upp och hoppa – sund med hund har Svenska Brukshundklubben har tagit fram en ny kursform.

Syftet med kursen är att ge hundägare och instruktörer motivation och idéer för att öka den fysiska aktiviteten hos förare och hund, bredda vårt kursutbud samt att locka fler medlemmar till våra klubbar.

Kursens oIika delar

I "Sund med hund" ingår aktivitetskortlek, löparskola och diplomering.

Aktivitetskortlek

Aktivitetskortleken består av 24 kort. På dessa kort finns övningar både för människa och hundar. Det är en tydlig bild och en kort text som förklarar hur övningen ska utföras. Korten är indelade i fyra nivåer, grön, blå, röd och svart. Den gröna nivån är den lättaste och den svarta är den svåraste. Kortleken fungerar för egenträning eller som kurslitteratur till kursen Sund med hund och finns att köpa i SBK-shopen.

Löparskola

Som ett tillägg till de övningar som finns i aktivitetskortleken finns löparskolan och är ett upplägg över åtta veckor för att öka din och hundens kondition. Mer om löparskolan och kursupplägget.

Diplomering

Alla övningar på en viss nivå/färg visas upp, både för människa och hund. Det innebär att hunden ska visa upp sex övningar och människan sex övningar. Vissa övningar görs tillsammans med hunden och visas då endast upp en gång. Övningarna i Sund hund ska utföras under 30 sekunder i en följd eller 10 repetitioner, 10 stycken "upp hopp" till exempel.

Diplomeringen arrangeras av en SBK-instruktör på brukshundklubben. Till diplomeringen kan den lokala brukshundklubben beställa diplomeringspaket med diplom och scarf till hunden för att dela ut/sälja till deltagarna.

Mer information på SBK Utbildning