Sitt, ligg, gå och lägg dig

Att lära in "sitt", "ligg" och "gå och lägg dig" är inte så svårt. Här får du några enkla träningstips för att lyckas från oss i Svenska Brukshundklubben.

Träna "sitt"

Träna din hund att sätta sig på kommando, det brukar vara rätt enkelt. "Sitt" är användbart i många situationer.

  1. Ta fram en godisbit och låt hunden nosa på godisbiten.
  2. För därefter godisbiten från hundens nos upp över huvudet på hunden. Hunden kommer att följa godisbiten med nos och blick och kommer då att sänka bakdelen så att den tillslut sätter sig ned.
  3. När hunden är i sittande ställning säg ordet "sitt" och ge hunden godisbiten. Gör övningen minst tre gånger efter varandra.

Du kan naturligtvis även belöna en hund då den spontant sätter sig ned. Även här döper du övningen till "sitt" genom att säga "sitt" när hunden sätter sig ned.

Träna "ligg"

Träna din hund att lägga sig ned på kommando. Lär helst in "sitt" innan du börjar med "ligg".

Lättast är att ha hunden sittande från början

  1. Ta en godisbit och låt hunden nosa på den.
  2. För därefter handen med godisen från hundens nos och ned mot marken/golvet. Därifrån för du handen längs med marken/golvet i en rörelse ifrån hunden, som ett L. Hunden kommer att följa godisbiten nedåt/framåt och då hamna i liggande ställning.
  3. När hunden ligger ned säg ordet "ligg" och belöna med godisbiten. Öva minst tre gånger efter varandra.

Eller vänta ut hunden tills den gör rätt

  1. Ta en godisbit och låt hunden nosa på den.
  2. Håll sedan godisbiten i en sluten hand och för ned handen mot golvet/marken och håll den stilla där. Vänta ut hunden. Hunden kommer troligtvis att prova att krafsa, slicka eller bita i handen. Ignorera detta!
  3. Då hunden till slut lägger sig ned öppnar du handen direkt och säger "ligg" och hunden får ta godisen.

Du kan naturligtvis även belöna en hund då den spontant lägger sig ned. Även här döper du övningen till "ligg" genom att säga "ligg" när hunden lägger sig ned. Belöna med en godisbit.

Träna "gå och lägg dig"

Träna hunden att gå och lägga sig på kommando, det är ganska lätt. Du lägger bara ett kommando på det som hunden redan gör.

När du ser att hunden är på väg att lägga sig ned säger du med vänlig röst "gå och lägg dig". Det är viktigt att man inte är irriterad när man säger åt hunden. Det ska inte vara ett straff att gå och lägga sig. Och till skillnad från "ligg" så behöver inte hunden få en frisignal för att resa sig upp.

Text för "gå ochh lägg dig": Anette Hellgren, goldnews.se